in

Ang pagkakaiba ng koran at bibliya

Ano po ba pagkakaiba ng mga naka sulat sa koran at bibliya at bakit po mag kaiba ang paniniwala ng kristyano at muslim

Report

What do you think?

Leave a Reply

hotel cecil

Totoo ba ang pag hatid ni moises sa dagat?