in , ,

Totoo ba na ang Rothschild ay hawak ang 80% ng mundo

Sino ba ang kilalang pamilya Rothschild, pinaniniwalaan na hawak ng pamilyang ito ang halos 80% ng mundo. Alamin muna natin ang pinagmulan ng pamilyang ito.

History:

Ang salitang “Rothschild” ay mayroong ibig sabihin na “at the Red shield“. Ang Rothschild na apelyido ay malimit na maririnig sa bansang Germany. Ayon sa isang manunulat na si Paul Johnson

“There is no book about them that is both revealing and accurate.”

Magmula noong 1906, hindi alam kung gaano ba talaga kayaman ang pamilyang ito dahil sila ay masyadong private at upang mas lalo pang hindi lumabas ang kanilang yaman. Ang pakikipag-asawa sa kanilang kapwa pamilya. Ngunit magmula noong 19th century, sinasabi na ang mga Rothschild ay maari nang makapangasawa mula sa iba. Ang kanilang mga napapanagsawa ay mga mayayaman at mga kilalang tao sa lipunan.

Ang buhay ng pamilyang ito ay kilala pa bago magsimula ang tinatawag na Napoleonic Wars(1808-1815). Ayon pa sa research, magpasa hanggang ngayon ay malakas pa din ang pamilyang ito sa negosyong pakikipag palitan ng “bullion” ( isang uri ng rare metal ).

Magmula noong mamatay si Mayer Amschel Rothschild na kung saan nagsimula ng yaman ng pamilyang ito, ipinasa niya sa kanyang limang anak na si Amschel Mayer Rothschild (1773–1855) ang pinaka una sa magkakapatid, Salomon Mayer Rothschild (1774–1855) ang kanyang anak na ipinadala niya sa Vienna;Nathan Mayer Rothschild (1777–1836) ito ay ipinadala niya sa London; Calmann Mayer Rothschild (1788–1855) sa Naples; at Jakob Mayer Rothschild (1792–1868) na pinadala niya Paris.

Mayer Amschel Rothschild:

So, simulan muna natin mula sa pinaka unang Rothschild. Ipinanganak ang taong ito noong 1744( may nagsabi na 1743), at pinalaki sa Frankfurt’s na isang lugar para sa mga jews na nabubuhya sa ilalim ng isang regulasyon. Noong panahon na iyon, ang mga Jews ay nakatira lamang sa isang maliit na bahagi ng siyudad kung saan sila ay nakahiwalay sa mga Christians. Ang mga ito ay walang karapatan na lumabas ng gabi, ng linggo at tuwing nagkakaroon ng pagdiriwang ang mga Christians.

Ayon sa research, sa batang edad ni Mayer bukas na ang isipan nito patungkol sa mundo ng negosyo. Ang kanyang ama na si Amschel Moses Rothschild ay nakikipagkalakal at iba pang bagay para sa kanilang ikakabuhay.

Nooong si Mayer ay nasa edad na Dose, ito ay ulila na dahil namatay ang kanyang ama’t ina mula sa isang epiddemya na tinawag na “Smallpox”. Noong nasa labin tatlong taon taon na gulang ang batang Mayer ay pumasok ito bilang isang apprentice sa isang banko sa hanover, Germany. Dahil dito, ang batang Rothschild ay kaagad na natuto patungkol sa mga iba’t ibang transaksyon na nagaganap sa loob ng isang banko.

Bumalik si Mayer Frankfurt noong siya ay nasa labin siyam na taong gulang. Itinuloy nito ang negosyo na pinapatakbo dati ng kanyang ama. Kasama ang kanyang kapatid na lalaki, pinatakbo nila ang pakikipag palitan ng pera para sa mga bagay at nagbenta din sila ng mga kakaibang barya. Mula dito, nakilala nila ang Crown Prince na si Wilhelm na hindi nagtagal ay naging Wilhelm IX Wilhelm IX, Landgrave of Hesse-Kassel. Pinaniniwalaan na ang hari na ito ang pinaka mayamang tao noong panahon na iyon.

Noong 1769, binigyan ng titulo si Mayer bilang isang Court Factor at binigyan ng permiso upang maglagay ng isang tanda sa kanyang pinto. Ang nakalagay na tanda ay “M. A. Rothschild, by appointment court factor to his serene highness, Prince William of Hanau” dahil sa paghawak ng banko na nagbibigay serbisyo sa hari at sa iba pang kilalang personalidad. Noong 1770, ikinasal si Mayer at nagkaroon ng sampung anak. Limang babae at limang lalaki.

From Mayer to his Child:

Noong panahon ng French Revolution, ang banko ng Rothschild ay umusbong. Ang banko lang naman nila ang nagsibling taga hawak ng pera ng mga Hessian mercenary soldiers. Doon din ay ipinadala ni Mayer ang limang anak na lalaki sa ilang capital city na matatagpuan sa Europa. Gamit ang mga ito, magtatayo siya ng banko sa bawat lugar. Mula sa Frankfurt papuntang Naples, Vienna, Paris hanngang London. Sa loob ng matagal na panahon, at pinaniniwalaan na magpasa hanggang ngayon ay nagpapahiram sila ng pera sa gobyerno. Ginagamit ang pera upang mapunan ang gastos para sa mga giyera at iba pang bagay, dahilan upang ang kayamanan ng mga ito ay hindi lamang mula sa bangko ngunit mula na din sa iba pang bagay.

Bago pa mamatay si Mayer noong 1812, pinaniwalaan na nag-iwan ito ng isang utos na kailangan sundin ng buong pamilya. Isang bagay na kailangan sundin upang mapangalagaan ang kanilang kayamanan. Ang utos lang naman na ito ay ang pagpapakasal ng mga babae sa kanilang pinsan na lalaki o di kaya sa kanilang mga kapamilya. Pinaniniwalaan na ang ganitong gawain ay matagal nang naiayos ni Mayer upang hindi na maging bago pa sa mga susunod na henerasyon. Maari namang mamili ng mapapangasawa ang mga babaeng Rothschild, ngunit hindi sila makakakuha ng kahit anong mana, depende na lamang kung sila ay magpapakasal sa kanilang pinsan na lalaki.

Ang mga lalaki lamang sa pamilya ang maaring magkaroon ng personal na mana. Isa pa sa utos ni Mayer bago siya mamatay, ang mga panganay na lalaki lamang ang maaring maging “Head of The Family” o di kaya ang mangunguna sa kanilang pamilya. Ngunit maariu itongh magbago kung ano ang napagkasunduan ng buong pamilya. Sinundan ni Nathan Mayer Rothschild ang pangunguna sa buong pamilya magmula nang mamatay ang kanyang ama.

Ayon sa research, ang apat sa apong babae ni Mayer ay ipinakasal niya sa kanyang mga apo na lalaki at ang isa sa mga ito ay ipinakasal sa kanyang tito.

Timeline:

Sa loob ng madaming taon, madami na ang nagaawa ng pamilyang ito. Alamin natin ang ilan sa mahahalang ang bagay na nangyari sa buhay ng pamilyang ito.

Noong 1798, ang pangatlo sa limang magkakapatid na si Nathan Mayer rothschild. Iniwan nito ang bayan upang punmunta sa Manchester England, kung saan tutulong ito sa kanyang kuya at kanyang ama. Nagdala siya ng mga English textiles papuntang Europa.

Noong 1806, pinaalis ni Napoleon si Prince William of Hanau sa kanyang trono at tinanggalan niya din ito ng kahit anong kapangyarihan. Dahil dito, umalis ang prinsipe at lumipad patungong Denmark. Ang lahat ng ari-arian neto ay ipinangalaga kay Mayer Amschel Rothschild na nagkakahalaga ng halos tatlong milyong euro.

Noong 1810, namatay ang dalawa sa pinaka malaking tao sa England na sina Francis Baring at Abrham Godsmid. Dahil dito, naiwan si Nathan Rothschild bilang pinakamalaking Banker sa panahon na iyon.

Noong 1811, natapos ang kontrata ng Rothschild sa United States. Dahil sa yaman ng pamilyang ito, karamihan ng mga nasa pwesto sa gobyreno ng US ay nagkasundo na huwag nang papirmahin ulit ang mga ito. Ayon kay Andrew Jackson na siyang magiging pang pitong presidente ng United States sa taong 1829 hanggang 1837, ang kongreso ay nasa ilalim ng batas kung saan maaring silang gumamit ng Paper money. Ang perang papel na ito ay magagamit nilang para sa kanilang sarili ngunit hindi para sa kanilang mga kinaayawan sa samahan o organisasyon.

Base sa research, kahit na ganto ang naging tugon ni Jackson hindi siya natuwa si Nathan Rothschild dito. Ayon kay Nathan R, kung hindi nila papayagan ang pagpirma para sa kontratra ng kanila ng banko, maaring magising na lamang ng isang araw ang buong bansa ng US na nasa ilalim ng malalang giyera.

Nagalit si Jackson, at pinaniniwalaan na hindi na nanagyari ang pagpiram muli ng kontrata ng mga Rothschild. Noong 1812, Gamit ang kanilang pera. Pinaniniwalaan na pinondohan ng Rothschild ang pagdedeklara ng giyera ng mga British sa United States. Ayon sa ilang kwento, paniniwala, at research ginawa ito ng Rothschild upang magkaroon ng utang ang United States sa kanila, at upang mapayagan na ang pagrerenew ng kanilang kontrata sa bansang US.

Noong 1815, ang limang magkakapatid nagsimulang suplayan ng ginto ang Wellington’s army na gawa ni Natahan sa Engaland, at Napoleon’s Army na si Jacob naman ang nagsusupply sa France.

Noong 1816, natigil ang giyera ng British at nang America, ngunit madami ang nasawi sa nangyaraing labanan. Nagkaroon muli ng kontrata ang Rothschild na tatagal ng dalawampu’t taon. Sa loob ng dalawampu’t taon mahahawakan muli ng pamilyang ito ang pera ng buong amerika.

So dito palang makikita na natin kung ano ang kayang gawin ng pera, at kung ano ang kayang gawin ng pamilyang ito. Pero hindi pa dito natatapos ang kanilang pagpapayaman at pagkuha ng kontrol sa pera ng ilang malalaking bansa.

Noong 1818, nakagawa ng paraan ang Rothschild upang mapunta sa kanila ang kontrol ng pag-ikot ng pera sa France, sa taong din ito nagpautang sila ng 5,000,000 Pounds sa Prussian government.

Noong 1822, binigyan ng tig-iisang karangalan ang limang magkakapatid. Ngunit hindi ito tinanggap ni Nathan R.

Noong 1835,ang presidente na si Andrew Jackson ay nagsimulang huwag maghulog ng pera sa banko ng Rothschild. Dahil dito, ilang tanggkang pagpatay na ang nangyari sa taopng ito. Ayon sa presidente, ang Rothschild ang may pasimuno sa ganitong gawain. Dahil sa matibay talaga ang presidente na ito, natapos pa nito ang kanyang termino sa pagiging pangulo at nagawa ang gusto niyang gawain. Napaalis niya ang banko ng Rothschild sa america noong 1837. Noong 1836 naman ay namatay si Nathan Mayer Rothschild.

Noong 1861, kinausap ng presidente na si Abraham Lincoln ang Rothschild. Nakikipagkasundo ang presidente na ipagpatuloy pa din ng rothschild ang pagpapautang ng pera upang maipang pondo sa nangyayring American Civil war.

Dahil sa pagpapayag ni Lincoln na magpatakbo muli ng banko ang mga ito sa america, pumyaga din ang rothschild sa alok ng presidente. Ngunit hindi doon natapos ang kasunduan, ang utang ay mayroong interes na umaabot mula sa 24% hanggang 36%. Sino ba naman ang hindi magaglit kung ganito kalaki ang kanyang utang para sa bansang kanyang pinamumunuan.

Noong sumapit 1914, ang pamilyang ito ay hawak at kontrolado na ang tatlong European news agencies. Pinaniniwalaan na ginamit nila ito upang manipulahin ang mga tao sa German upang mapigilkan ang giyera. Mula noon malimit na lamang kung ibalita nag pamilya na ito, dahil hawak nila ang medya.

Ayon sa isang research, noong 1918 ay ipinapatay ng Rothschild si Tsar Nicholas II kasama ang buo netong pamilya sa Russia. Dahil nga ang taong ito ay pumanig kay Lincoln noong 1864. Maging ang mga babae at mga bata ay ipinapatay ng mga ito.

Hanggang noong 1995, isang atomic energy scientist ang nagasbi na halos 80% nang uranium sa mundo ay hawak na ng pamilya. Ito ang ginagamit nila sa pakikipag monopolyo ng nuclear power. Ayon sa paniniwala, ang Iran, North korea, Sudan, Cuba at libya ay hindi pa napapasaok ng pamilyang ito.

Conspiracy:

Dahil sa mga nagawa ng pamiliyang ito, hindi maiiwasan na maisip ng ibang tao kung saan kilala at alam ang kanilang pinag gagagawa, na sila ang may kagagawan ng lahat ng giyera magmula noong umusbong ang mga ito. Ayon sa research, ang mg anangyayaring laban ay isang laro na lamang para sa mga Rothschild, kung saan ang dalawang bansa o lugar na naglalaban ay kanilang mga piyesa sa laro. Nagsimula ang paniniwalang ito kay Georges Dairnvaell na isang propangadist noong mid 1800’s

Ayon naman kila Alex Jones na isang radio show host,at Lyndon Larouche na isang political activist at isang lider ng isang kulto . Ang rothschild ay kasama sa mga bumubuo ng tinatawag na “New World Order” na nakakabit din sa mga theory patungkol sa illuminati. Pinaniniwalaan na sila din ang dahilan upang maihalal sa pwesto si Trump na presidente ngayon ng America.

Isa pa sa pinaniniwalaan na, sila ang kumukontrol sa panahon ( wait what ?!) so ang theory na ito ay magmula noong si Evelyn de Rothschild ay bumili ng isang Weather central, at ang ginagawa neto ay bantayna ang opanahonn. Ayon sa babaeng ito,”As weather becomes more extreme around the planet, with greater human and financial ramifications. We believe that Weather Central will play a major role in mitigating damage and improving lives.” Nakaisip nanaman ng bagong bintang ang mga tao, na gusto nilang kontrolin ang panahin sa mundo.

Pinaniwalaan na sila ang napagpatay sa mga malalaking taop katulad na lamang ni Lincoln,kay john F. Kennedy at gagawa ng isang financial distress sa kontinente ng Asia.

80% of World Conspiracy:

So, sabihin na natin ang mga ito ay nagpapautang sa mga bansa, hawak ang balita, at halos lahat ng banko na nakapalibot sa mundo. And sabihin na natin na ang networth ng pamilyang ito ay nasa 500 trillion dollars. May mga naniniwala na ang pamilyang ito ay hawak na ang halos lahat ng bagay sa mundo.

Iba’t ibang theory, consiracy ang lumbas patungkol sa kanilang pamilya. Dahil ang pamilya na ito ay ilag sa media at kahit anong balita patungkol sa kanilang pera hindi maiwasan na makabuo ng isipan ang ibang tao, kahit na walang ebidensya.

May mga nagsasabi na

“Morgan family has the Democratic Party, the Rockefeller family has the Republican Party, and the Rothschild family holds both of them.”

Ngunit ilang eksperto at mga professional ang nagdududa sa yaman ng pamilyang ito. Pinaniniwalaan na ang networth ng pamilyang ito kada taon ay nasa 500 trillion dollars sa loob ng dalawang daan na taon, at nag world’s total wealth ay nasa 250 trillion lamang noong makalipas ang apat na taon. Ang lahat ng mga balita patungkol sa yaman ng pamilya ay walang sapat na ebidensya kung kaya hanggang ngayon hindi pa din tinitigilan ang kung ano-anong kwento patungkol sa pamilyang Rothschild.

The Plot agains America:

Ang librong ito ay isinulat ng isang Rothschild, si Philip Rothschild. Ayon sa mga nakabasa neto, ito ay isang nakakatakot na kwento patungkol sa politika. Ito ay inilabas noong 2004, ang laman libro ay baliktad ng lahat ng nangyari sa tunay na mundo noong panahon nila. Nakasulat sa libro ang pamumuhay ng pamiliyang rothschild noong namumuno si Linbergh at bilang isang anti-semitism ay mas tinanggap ng mga america. Nakasulat din kung paano ang pamilyang Jewish-american tulad ng Rothschild ay inaabusado ng laramihan.

Ayon sa research, ang inspirasyon ni philip sa kanyang libro ay noong nagbabasa siya ng hindi naiilalabas libro patungkol sa buhay ni Arthur Schlesinger, Jr. kung saan nabasa niya na ang ilang komento ni Schlesinger patungkol sa mga panahon na mas gusto ng ilang republican senator ay gustong patakbuhin si Linbergh kesa aky Roosevelt.

At sa mga nag-aral ng kanyang gawa, ilang beses nabanggiot na karamihan sa mga bata ay hindi pinapansin dahil sila lamang ay mga Jewish.

Skeptics:

So kung ang mga Skeptic na tao ang tatanungin kung totoo ba ang mga kwento at paniniwala sa pamilyang Rothschild, naghanap sila ng mg apatunay patungkol dito. Ayon sa research nila, ang paniniwala patungkol sa ibinigay ni Prince willian ang lahat ng yaman nito kay Amschel. Well,ayon sa paghahanap ng sagot nalaman nila na hindi pera ang ibinigay ni Prince William kay amschel ay mga impportante papel lamang. Ang pera na nakuha ni Nathan R. ay ginamit niya upang iinvest sa Britist Crown. Pinaniniwalaan na alam din ito ni Wiliam. Ngunit ayon sa research ng skeptoid, ang investment ng Rothschild gamit ang perang nakuha kay william ay umusbong at ito ang ginamit nila upang makapagpatayo ng kanilang bangko.

Ang kilalang lilnya ni Nathan Rothschild na “controlling the British money supply” ay pinaniniwalaan na hindi totoo at ginawa lamang. Ang nasabing salita ay mula sa kanyang ama na “Give me control of a Nation’s money supply, and I care not who makes its laws.” ngunit maging ito ay pinaniniwalaang hindi din totoo.

Ang pinaniniwalaang 80% ng mundo ay hawak ng pamilyang ito, dahil lamang hawak nila ang halos lahat ng banko sa mundo. Ang mga hawak na bagay ng rothschild ay hindi lamang sa kanila. Ang lahat ng hinahawakn ng mga ito ay hawak din ng iba pang kompanya tulad na lamang ng Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, HSBC Holdings, BNP Paribas, Japan Post Bank, Crédit Agricole Group, Barclays PLC, Industrial & Commercial Bank of China, Royal Bank of Scotland Group, JP Morgan Chase & Co,, at madami pang iba.

So,isa lang lang ang lumalabas sa lahat ng ito. Ang Pamilyang ito ay oo, mayaman sila. Ngunit ang yaman nila ay mula sa pagpupursigi at sa talino at hindi nanggaling sa kahit naong ritwal na sinasabi patungkol sa pamilya nila.

Sources

Sources

  • https://www.wikiwand.com/en/Rothschild_family
  • https://www.investopedia.com/updates/history-rothschild-family/
  • https://www.scribd.com/document/6933835/Rothschild-History
  • https://rationalwiki.org/wiki/Rothschild_family
  • https://u.osu.edu/vanzandt/2019/04/10/psychology-2301-blog-post-2-the-conspiracy-of-rothschild-family/
  • https://en.wikipedia.org/wiki/The_Plot_Against_America
  • https://www.nationalgeographic.com/history/magazine/2016/07-08/profile-adam-weishaupt-illuminati-secret-society/
  • https://skeptoid.com/episodes/4311

Report

Written by bulalordyt

What do you think?

Leave a Reply

Goodbye OPPY

Ang paglamon ng bituin sa kapwa nito