in , ,

Nimrod

“Ruthless killer.” “Merciless ruler.” “Chief idolator.

Ito ang mga pagkakakilala sa taong ito.Ngunit bakit nga ba ganito na lamang ilarawan ang taong ito ? ano ba ang kanyang ginawa noong panahon ?

Bago tayo magsimula, nagsubscribe ka na ba? Kung hindi pa, well ano pang hinihintay mo at ihit mon a din ang bell notification para lagi kang updated.

Etymology:

Ayon sa Oxford English Dictionary, ang salitang “Nimrod” ay mayroong ibig sabihin na “Tyrant” o isang tao na gumagamit ng dahas sa kanyang pamumuno. Minsan ay may ibig sabihin din ito na ” a great Hunter”Ngunit may mga nagsasabi na ang ibig sabihin na Nimrod ay isang “Fool” , “a stupid Person” at kung ano pa man maitatawag sa mg ataong hindi mabilis makaintinidi.

Kung hahanapin mo ang sagot sa bible, ang makikilalang mong Nimrod ay hindi maliit ang utak.Si Nimrod lang naman ang kinikilalang pinaka unang tao na  “Anti Christ”.Wel kinikilala din ang taong ito na nagpasimuno ng Paganism o ang pagsamba sa mga anito at kung ano-ano pa.

Whos is Nimrod:

Genesis 10:8

“Cush was the father of Nimrod, who became a mighty warrior on the earth.”

Ayoon sa pag-aaral , ang pangalan na “Nimrod” o “Nemrod” ay maaring din ipantawag sa lugar na Assyria.ang taong ito ay kinikilalang na “Great-Grandson” ni Noah.

Ayon sa mga mag-aaral ng Bibliya , si Nimrod ang kinikilalang hari ng Shinar o Mesopotamia.Nilarawan din ang taong ito bilang “”a mighty one in the earth” ,”a mighty hunter before the Lord”.Pinaniniwalaan din na si Nimrod, ang bumuo at namuno sa mga bayan tulad na lamang ng “Babel, Erech , akkad , at calneh”.Kung ang mga Egyptian ang tatanungin kung sino ito , mas kilala nila ito sa tawag na Osiris kung saan ito ang bumuo ng pinaka unang imperyo sa mundo sa bayan ng Babel na mas kinilalang Babylon.May mga nainiwala na ito din ang bumuo sa bayan ng Nineveh , resen , Rehoboth-Ir at Calah.

So ayon sa Genesis 6:4″There were giants on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of men and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of renown.” May mga paniniwala na si Nimrod ay isang Nephilim, kung saan isa itong higante at pinapatay ang kanyang kapwa higante.Pinapatay niya ang mga ito upang mawalan siya ng kalabana at kaagaw sa kanyang trono.

Ayon naman sa ibang nag-aaral ng bibiliya , ang salitang nimrod ay hindi lamang isang tao ngunit ang mga tao mismo.Ang mga tao na namumuhay sa lugar ng mesopotamia noong unang panahon.

Timeline:

Ayon sa pag-aaral , si nimrod ay nabuhay noong matapos ang tinatawag na post-flood era.Sa madaling salita , nabuhay ang taong ito matapos ang sakunang nangyari sa mundo.Kung saan magsisimula muli ng bagong pamumuhay ang mga nabuhay mula dito.Kung magbabasa ng bible , ito ay ang pinaka bata sa anim na magkakapatid na anak ni Cush/Chush.Dahil nga ito ang pinaka bata ,pinaniniwalaan na mas pabor sa kanya ang kanyang ama na si Cush.

Kung pag-uusapan ng  taong ito , madaming ang kwento kung paano natapos ang buhay neto.Kung babasahin ang “Book of Jasher”(isang  libro patungkol kay Joshua at First Samuel) sa 27:7-9,mababasa ang selosan na namagitan sa kay Nimrod at Esau;Si Esau ang anak ni Isaac na kapatid ni Jacob.Ayon sa kwento,patagong sumugod ang hukbo ni Esau sa hukno ni Nimrod ; ” “and (Esau) drew his sword, and hastened and ran to Nimrod and cut off his head.”

Ayon pa sa ibang kwento, dahil sa isang mabangis na hayop ang dahilan ng pagkamatay neto.Mayroon namang kwento na pinatay ito ng anak ni Noah na si Shem ( tito ni Nimrod ) dahil sa malakihang  paglaganap ng “Idolatry”.Ayon sa Jewish Encyclopedia , nabuhay si Nimrod bilang  pinaka una at pinaka masamang namuno sa buong mundo.Dahil dito,nagpadala ng isang anghel ang Diyos upang pumunt akay Nimrod.Layunin neto na magbalik loob si Nimrod at humingi ng tawad sa Diyos , ngunit mas nagmataas ito.Dahil dito apat’napung taon itong naghirap dahil sa insekto na namuhay sa kanyang ilong.

Charaterisric & Description:

Ayon sa paniniwala , si Nimrod ang nagbigay sa mga tao noong unang panahon upang magrebelde.Kinikilala din ang pangalan na Nimrod bilang “he who made all the people rebellious against God” at “”he whose words are dark”.

Pinaniniwalaan na hindi ito ipinanganak na masama, ito ay isang tapat na sumasamba sa Diyos.Lagi itong nag-aalay ng mga hayop kung saan nahuhuli niya sa kanyang pangangaso.Well , noong bata pa siya.Ang galing niya sa panghuhuli ng hayop ay hindi isang natural na kakayahan, ito ay dahil lamang sa isang balabal na ibinigay sa kanya ng ama niya na si Cush.Ang balabal na ito ay nagmula pa kay sa panahon ni Eba at  Adan, na kung saan pinagpasa-pasaahan ng kanilang pamilya.Ang balabal ay napunta sa pangangalaga ni Noah bago at matapos ang unos, ngunit ito ay ninakaw sa kanya ng kanyang anak na si Ham.Ang balabal na ito ay ibinigay niya sa kanyang anak na si Cush , na kung saan ama ni Nimrod.Dahil pinakabata at pinaka paborito si Nimrod  , sa kanya ibinigay ang balabal na ito.

Suot ang balabal na ito , ang mga hayop na makakakita nito ay nagbibigay ng galang at yumuyuko.Dahil dito ay hindi na nahihirapan si Nimrod na mangaso at manghuli ng mga hayop na kanyang iaalalay sa Diyos.Ngunit , hindi ito alam ng mga tao.Dahil kinikilalang si Nimrod  ng mga tao bilang malakas at matapang na tao , ginawa itong hari.

Ayon pa sa paniniawala , noong labin’walang taon ang batang Nimrod.Nagkaroong ng labanan mula sa kanyang kadugo na mga Hamites at Japhethites.Sa pamumuno ni Nimrod , pinangunahan niya ang maliit na samahan ng mga Cushites.Sumugod ang maliit na hukbo ni Nimrod at tinalo ang dalawang grupo, matapos nito ay siya nag itinangahal na hari nang buong mundo.Dahil dito,tumaas ang tingin ni Nimrod sa kanyang sarili at nagbago ang kanyang pakikisama sa Diyos.Sa pagsamba sa kanya ng mga tao,nagbago na din ang pagsamba niya sa Diyos na kung saan tinitignan niya ang sarili na mas mataas pa dito.

 

Bago tayo magpatuloy, nagsubscribe ka na ba? Kung hindi pa, well ano pang hinihintay mo at ihit mo na din ang bell notification para lagi kang updated. Madaming magagandang topics tayong ididiscuss ditto sa channel na tyak kapupulutan nyo ng aral.

Nimrod & Abraham:

Ang pamilya ni Nimrod ay pinaniniwalaan na isinumpa ng kanyang lolo na ni Noah.

“Cursed be Canaan, a slave of slaves shall he be unto his brothers.”

Pinaniniwalaan na hindi ipinanganak si Nimrod upang manuno sa buong mundo , ngunit hindi mapagkaka-ila ang kanyang katalinuhan at kagalingan sa panlilinlang.Dahil alam ni Nimrod na hindi para sa kanya ang trono na kanyang makuha , natakot ito na baka maagaw ito ng iba.Natakot ito na makuha ng isa sa tagapag mana ni Noah ang kanyang trono.Ngunit dahil naisip niya ito , lahat ng mga kapamilay ni Shem ay kanya nang pinaalis at hinyaan na bumuo nang saarili nilang bayan.Dahil sa lakas ni Nimrod , walang tao ang naglalakas loob na umagaw sa kanyang trono.

Ngunit hindi lahat ng kadugo ni Shem ay nakaalis sa lugar ni Nimrod ,naiwan ang kinikilalang Terah.Ayon sa bible , si Terah ay isa sa pang walong henerasyon  ni Shem.Ngunit ito ay inalis sa linya ng tagapagmana dahil sa pagtataksil sa kanyang pamilya, at naging  tunay na tagapaglingkod ni Nimrod.Kahit na kilala ito ni Nimrod , hindi niya ito nakitaan ng kahit anong balakid.

Naniniwala si Terah , ang lahat ng nakukuha ni Nimrod ay nanggaling na regalo mula mismo sa Diyos.Ibinigay ni Terah ang buong buhay niya sa pagsisilbi kay Nimrod, dahil dito lubos ang tiwala nito dito.

So , nagkaroong ng asawa si Terah;Ito ay si Amathlai.Ngunit hindi naging madali ang pagkakaroon ng anak ng mag-asawang ito.Kahit na anong dasal nito sa lahat ng Diyos Diyosan na sinasamba ni Nimrod ay wala pa din bunga ang pagmamaghalan ng kanyang asawa.Ang ganitong kapalaran ni Terah ay patagong kinakatuwa ni Nimrod.Kahit na hindi natatakot si Nimrod sa magiging anak ni Terah, ipinag utos niya sa kanyang mga taga sunod na mag-aaral ng kalangitan at mga bituin.Ipinag-utos nitong bantayan ang kalangitan upang makakita ng kahit anong pangitain patungkol sa uusbong na maaring kalaban nito.

Ang mga mag-aaral ay nakakita ng maliwanag na bituin, na kada gabi ay patuloy na lumiliwanag.Pinaniniwalaan ng mga ito na ito ay bituin ng isang sanggol na kakalaban sa kapangyarihan ni Nimrod.Dahil dito, napagkasunduan at ipinag utos ni Nimrod sa kanyang pinaka tunay na tagapagsibli na lahat ng mga bagong silang na sanggol na lalaki ay papatayin upang hindi matuloy ang nasabing pangitain.

Ngunit hindi inakala ni Nimrod na ang batang kakalaban sa kanya , ay ang anak ni Terah.Sa edad na pitumpu ay biniyayaan ng anak na lalaki ang mag-asawang Tera at Amathlai.Dahil sa alam ni Terah ang mangyayri sa mga sanggol na lalaki , at dahil sa hindi niya kayang patayin ang kanyang anak.Patago niya itong dinala sa isang kweba na hindi din alam ng kanyang asawa.

Nagkataon naman na nanganaak din ang isa sa tagapagsilbi nito ng isang lalaki , kinuha ito ni Tera at dinala kay Nimrod.Pinatay ni Terah ang sanggol sa harap ni Nimrod , dahil dito mas lalong lumaki ang tiwala nito sa kanya.Ang lihim na pagtatago ng kanyang tunay na anak ay hindi nabisto ni Nimrod.

So,fast foward.Matapos ang tatlong taon,nabuhay ang sanggol sa loob ng kweba na hindi alam ang pagkaka iba ng araw sa gabi.Noong lumabas ito sa kawalan,ang liwanag ng araw na mula sa kalangitan ay kinilala niyang Diyos.Pinaniniwalaan ni Abraham na ito ang gumawa ng lahat ng bagay mula sa mundo , mula sa mga araw , buwan , at mga bituin.Magmula noon ay ang Diyos lamang ang kanyang sinamba.

Dahil sa kanyang matibay na paniniwala sa Diyos , ang kanyang paniniwala ay ikinilat niya sa iba’t ibang bahagi ng mundo.Lumaki na din ang bilang na mga taong naniniwala sa paniniwala ni Abaraham.Kasama na dito ang isang babae na kinikila na naging dahilan upang makilala ni Nimrod si Abraham.

Ang babaeng ito ay hindi itinangi sa harap ni Nimrod ang pagsamba sa Dios , dahil dito ay pinatay ito at ipinatawag si Abraham.Madaming kwento ang lumabas kung paano,si abraham ay nakipag sagutan kay Nimrod patungkol sa kanyang pananampalataya sa Diyos.

Pinaniniwalaan na si Nimrod na dahil sa galit ni Nimrod , ipinatpon niya sa apoy si Abraham upang mamatay.May ilang kwento na matapos na maitapon sa isang malaking apoy si Abraham ay hindi ito namatay dahil sa iniligtaas ito ng Diyos.Ang paniniwala na ito ay mula sa  Mohammedans na kung saan makikita sa kanilang libro na ” Mohammedan Legend”.

Ayon sa paniniwala ng mga ito , dahil walang talab ang ginawa ni Nimrod kay Abraham.Sinabi ni Nimrod na gusto niyang bigyan ng alay ang Diyos ni Abraham , ngunit ang hindi ito pinayagan ng Diyos ayon kay Abraham.Hindi napigil na magbigay alay ang matigas na ni Nimrod at nagpahuli ng madaming hayop tulad na lamang ng mga kambing , manok at maging isda.Hindi ito tinanggap ng Diyos at napahiya , dahilan upang mapahiya si Nimrod.May ibang kwento na , hinamon ni Nimrod si Abraham sa isang laban.Ngunit ang ipinanglaban ni Abraham sa hukbo ni Nimrod ay hindi tao ngunit mga insekto.

The Tower of Babel & Nimrod:

Genesis 11:4

“Then they said, “Come, let us build ourselves a city, with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves; otherwise we will be scattered over the face of the whole earth.”

Dahil ang lahat ng tao ay iisa lamang ang sinasalita ng lengwahe noong unang panahon, hindi man nabanggit mismo ang pangalan na Nimrod sa kwento na ito.Pinaniniwalaan na siya ang utak sa pag gagawa ng malaking gusali na ito.Ngunit hindi ito hinayaan ng Diyos,bumaba ito at sinira ang malaking gusali.

May paniniwala na ipinatayo ni Nimrod ang malaking gusali na ito , upang maabot ang Diyos sa kalangitan at nilalayon na mapatay ito.Ngunit bago pa man niya magawa ang kalokohan na ito ay napigilan na ang masamang balak at hindi naituloy ang plano.

Ayon sa Genesis 11:6-7

“And the LORD said, “Indeed the people are one and they all have one language, and this is what they begin to do; now nothing that they propose to do will be withheld from them.  Come, let Us go down and there confuse their language, that they may not understand one another’s speech.”

Tinawag ito ng “Tower of Babel” Babel o Balal na ang ibig sabihin ay “To confuse”.Ang naisip ng diyos na gumawa ng iba’t ibang salita upang hindi magkaintindihan ang mga tao upang hindi maituloy ang nasabing tore.

Gilgamesh Epic and Nimrod:

May mga nagsasabi na ang si Gilgamesh at Nimrod ay iisa lamang.Ayon sa research , si Gilgamesh ay isang kilalang hari ng isang Summerian city sa Urok.kinilala ang taong ito bilang magiting na hari noong unang panhon sa mesopotamia.Ang isang epiko na patungkol sa kanya  ay naisulat noong 2800-2500 BC mula nang ito ay mamatay.

Ayon sa mga nag-aral sa epikong ito , ang paglalakbay na ginawa ni Gilgamesh ay para makahanp ng mga kasagutan.Pinaniniwalaan na noong mahanap niya ang kinikilalang  “Utnapishtim” , napagtanto nitong gusto niyang malaman kung ano ang sikreto patungkol sa imortalidad.Tulad nang paglalarawan kay Nimrod , si Gilgamesh ay walang ipinagkaiba dito.Ayon sa paniniwala si Gilgamesh ay isang 2/3 na Diyos at 1/3 na tao.

Wait , hindi pa tayo tapos , mayroon lang akong kaunting kaalaman patungkol sa ilang mahahalagang kaganapan na laging ginagawa ng mga tao.

Well , this is all based on Research.

Valentines and Nimrod:

Makikita sa Genesis10:9 ang mga katagang ” He was a mighty hunter before the Lord; that is why it is said, “Like Nimrod, a mighty hunter before the Lord.”.Dahil sa ganitong deskripsyon na ibinigay kay Nimrod, madami ang naniniwala na sinisimbolo nito ang Valentines Day.

So , ang valentine ay mula sa salitang Valens na ang ibig sabihin ay ” malakas , makapangyarihan , at mataas.Ang salitang Valiant ay nagmula din sa salitang ito , na ang ibig sabihin ay ” “courageous, heroic.”

Ang puso na sumisimbolo sa Valentine Day ay pinaniniwalaan na sumisimbolo din kay Nimrod.Pinaniniwalaan na ang mga Romans ang nagbigay ng simbolong ito sa mga Babylonians na mag lengwaheng tinatawag na Chaldean.Sa salitang ito ng babylonians ang “Heart” o  puso ay binibigkas bilang “Bal” o “Bel” na kasing tunog ng salitang “Baal” na nakakabit sa pangalan ni Nimrod.

Christmas and Nimrod:

Dahil sa kasamaan ni Nimrod , pinaniniwalaan na ang kanyang inasawa niya ang kanyang ina na si Semiramis.Noong mamatay si Nimrod , nagkaroon ng bunga ang pagsasama niya at kanyang ina.Ipinakilala ni Semiramis ang kanyang anak bilang reincarnation ni Nimrod.Ayon kay Semiramis ,noong ito’y bago manganak, nakita netong magkaroong ng dahon ang patay at putol na puno na kung saan ipinagkalat nito na sumisimbolo na mabubuhay muli ang kaluluwa ni nimrod sa kanyang magiging anak.Pinaniniwalaan na nag “December 25th” ay hindi talaga kaarawan ng Diyos o ni Jesus.Magmula noon ay kinilalang “Mother of Heaven” si Semiramis , at “Divine son of Heaven” nag kanyang anak.

Madami ang naniniwala patungkol sa bagay na ito , kung kaya ang mga taong ito ay hindi nag cecelebrate ng Pasko.Naniniwala sila na paghahanda tuwing pasko ay isang pag-aalay sa hindi totoong Diyos.

So , ang lahat ng ito ay pawang research lamang.Kung ikaw ay maniniwala ay nasa saiyo na iyon.

Ngunit isa lamang ang panigurado , maging sa bibliya.Mayroong namuno noong unang panahon at isa sa anging dahilan ng ilang kasalanan sa mundo.

Nagandahan ba kayo sa topic natin today? Kung ganun, baka pwede namang pakihit ang like para naman mainspire pa kaming gumawa ng mahahabang content.

Bago tayo magtapos wag mong kalimutang magsubscribe at iturn on mo na din ang bell notification para lagi ka naming kasama sa live chat. Tandaan na kung gusto mo ng bulalo na hitik sa impormasyon, hanapin mo lang si bulalord.. Maraming Salamat sa inyong panonood. Bulalord out.

 

 

 

Sources

Sources

  1. https://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Topical.show/RTD/cgg/ID/388/Nimrod.htm
  2. https://christiananswers.net/dictionary/nimrod.html
  3. https://www.jw.org/en/library/books/bible-stories/2/tower-of-babel/
  4. http://www.jewishencyclopedia.com/articles/11548-nimrod#
  5. https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/112333/jewish/Nimrod-and-Abraham.htm
  6. https://www.enotes.com/homework-help/describe-death-nimrod-babylon-heard-somewhere-that-441414
  7. https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3162874/jewish/Nimrod-the-Biblical-Hunter.htm
  8. https://www.livius.org/articles/mythology/nimrod/
  9. https://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Topical.show/RTD/cgg/ID/388/Nimrod.htm
  10. https://www.wikiwand.com/en/Nimrodhttps://english.stackexchange.com/questions/142761/come-on-don-t-be-such-a-nimrod

Report

Written by bulalordyt

What do you think?

Leave a Reply

Magka-align ba ang zone of silence, pyramid of giza and bermuda triangle?

Ang pagiging bakla ba or tomboy ay isang mental disorder?