in , ,

Nasaan ang Antimatter?

Ang anti matter ay ang kabaliktaran ng isang normal na matter.Sabihin natin na ang mag sub-atomic particles ng anti matter ay opposite ng isang normal na matter, at ang bawat electrical charges ng bawat particle ay gumagana ng pabaliktad.Nabuo ang isang anti matter kasabay ng  mga matter noong nangyari ang Big Bang, ngunit ang tanong na bumabagabag sa mga eksperto ay ang pag unti o pagkawala na halos mahirap na mahanap sa universe sa panahon ngayon.

Upang lubos na maintindihan ang isang antimatter ay kailangan ay mayroon kang kaalaman patungkol sa matter.So science , Ang matter ay binubuo ng atom na kung saan basic units ng mga chemical elements tulad ng  hydrogen, helium o oxygen.

Who:

Noong 1982 , isang british physicist na si Paul Dirac , ang nagsulat ng isang equation kung saan pinagsama ang quantum theory at ang special relativity na nakakapagpaliwanag sa behavior ng hindi kapanipaniwalang bilis na paggalaw ng isang electron.Ang equation na ginawa ni Paul ay mayroong dalawng solutions, ang isang electron na mayroong positive energy at ang isa na mayroong negative energy.Ngunit ayon sa mga classical physics na ang energy ng isang particle ay palaging nasa positive number.

Pinaliwanag ni Paul na ang equation ay nagpapakita na sa bawat particle ay mayroon itong corresponding na antiparticle, parehas lamang ngunit magka iba ng charges.Ang paliwanag at eqation ni Dirac ang nagbigay sa kanyan ng isang Novel prize award noong 1933.

Ang paliwanag niyang ito ay nagpasimula na ang buong galaxy at universe ay binubuo din ng isang antimatter.

Can it be Made:

Ang particles ng isang antimatter ay halos parehas lamang sa isang normal na matter ngunit magkaiba ang kanilang pag-ikot at ang mga charges at kapag nagkita ang dalawang ito ay pareho silang sasabog. Boom !

Ayon sa isang pag-aaral ay maaring makabuo ang tao ng isang maliit na antimatter.Ang paggawa ng isang antimatter ay maaring makapaglabas ng malaking amount ng energy.Ang isang gram ng anti matter ay maaring sumabog na kasing lakas ng Nuclear Bomb ( Sino ang nasa matinong utak ang gagawa neto ?!) ngunit isang mabuting balita dahil ang mga tao o scientist nakagawa neto ay mayroon lamang napakaliit na amount ng antimatter.

Kung ang lahat ng antimatter na gawa ng tao ay pagsama samahin ay wala pa itong kakayahan makapag pakulo ng isang tubig.Kung ikaw ay gagawa ng isang gramo ng anti matter ay kaialangan mo ng approximately 25 million billion kilowatt-hours ng energy na nagkakahalagang ( Drum rolls !!!!) halos million to billion dollars lang naman.

Ngunit hindi lamang sa pag gawa ng bomba nagagamit ang antimatter , maari din itong maging gamot.

Ang PET o Positron emission Tomography ay gumamit ng positrons o ang counterpart ng electron na mayroong charge na +1 e , nakagawa ang mga eksperto ng high resolution images ng katawan ng tao.Ang positron ay naglalabas ng radioactive isotopes na nakakabit sa chemical substance tulad ng glocose na

natural na ginagamit ng ating katawan.Ito ay iinject sa daluyan ng dugo at natural na babagsak , at kapag nagtagpo ang positron at electron ng ating katawan at nabuo , makakagawa ito ng isang gamma rays na magagamit upang makabuo ng isang imahe.

Ayon sa mga scientist na pinag-aaralan ang antimatter ay maari daw itong gamiting panggamot sa sakit na cancer.Nadiskubre na ng mga physician na kaya nilang alisin ang tumor gamit ang beams of particles na maglalabas ng kanilang energy kapag nakalagpas na sa mga healthy tissue ng ating katawan.Gamit ang antiprotons , dumadagdag ito sa lakas ng paglabas ng energy.Una nilang sinubukan ang teknik na ito sa isang hamster at maganda ang lumabas na resulta, ngunit sa ngayon ay hindi pa nasusubukan gawin sa isang tao mismo.

Anti Particles:

Ang nagbibigay buhay sa isang atom ay tinatawag na nucleus ay isang protons na mayroong positive electrical charges at isang neutrons na mayroong neutral charges.Ang isang electron na nagtataglay ng negative charge na nabubuhay sa orbit na nakapalibot sa nucleus.Nakadepende sa orbit na ito kung gaano karami ang energy na ilalabas ng isang electrons.

Ang anti-electron o ang positron ay gumagalaw tulad ng isang electrons ngunit nagtataglay ng positive charges.Ang antiprotons ay ang protons na mayroong negative na charge.Ang mga antimatter particles na ito ay tinatawag na Antiparticles, na ginagawa at pinag-aaralan sa isang malaking particle accelerators gaya nalang sa  Large Hadron Collider na pinapatakbo ng CERN ( isang grupo ng mga Nuclear researcher sa Europe).

Ayon pa sa NASA  ang antimatter ay hindi isang Antigravity, kahit na hindi ito ay hindi pa napaptunayan gamit ang isang eksperimento ang ibang teorya ay naniniwalang ang antimatter ay gumagalaw katulad lamang ng isang normal na matter.

Antimatter in Spaceship:

Dahil nga sobra ang magagawang energy kapag nagsama ang particle ng antimatter at isang normal na matter , nagkaroon ng ideya ang mga engineer na kapag ginamit na source of energy ang isang antimatter ay mas magiging madali ang pag gagala sa universe.Ayon sa nasa malaki ang kakailanganin upang magawa ang ideyang ito.Kailngan ng halos  $100 billion upang makagawa ng isang milligram ng antimatter habang ang sinasabi sa research na kahit kaunti antimatter lamang ang kinakailangan para sa ideyang ito.

Ang NASA ay nakikipag talo pa din sa presyo na kailangan nilang gastusin upang mabuo ang ang proyekto na ito , ayon sa kanila”To be commercially viable, this price would have to drop by about a factor of 10,000.”

Ngunit ang panlaban ng mga taga Power Generation “It costs far more energy to create antimatter than the energy one could get back from an antimatter reaction.” , isang malaking problema ang pera para sa proyekto na ito.

Ngunit ang problema na ito ay hindi naging hadlang sa NASA at sa ibang grupo upang ipagpatuloy ang nasabing proyekto.Patuloy ang pagtutulungan ng mga ito upang madevelop ang gagamiting teknolohiya upang maging posible ang pag gawa ng antimatter spacecraft.Ayon sa isang representative ng Tauri Group , pinanniniwalaa nila na 40-60 years mula sa panahon ngayon ay posible na ang paggamit sa antimatter sa iba’t ibang  bagay.

Bumuo ng isang report ang NASA noong 2010 sa tulong ng iabng grupo tulad ng Tauri Group na tinatawag nila itong “Technology Frontiers: Breakthrough Capabilities for Space Exploration,” kung saan mabuti netong ipinapaliwanag kung paano gumana ang isang Fusion Spacecraft.

Ang disenyo na kanilang ginawa ay kailangan ng isang heavy hydrogen isotopes na nagtataglay ng isa o dalawang neutrons sa kanilang nuclei, hindi tulad ng ibang normal na hydrogen na walang neutron,tinatawag itong Pellets of  deuterium and tritium.Gamit ang antiproton na pang beam sa mga pellets na magiging dahilan upang tumama sa layer ng uranium sa loob ng pellets.Hindi magtatagal ay masisira at maghihiwa-hiwalay ang mga ito at pagsisismulan ng fusion reaction , ang spark na galing sa reation ay magiging dahilan upang mapagalaw ang isang spacecraft.

Finding Dark Matter using Antimatter:

Ang dalawang bagay na ito ay isa sa pinaka malaking “Unsolve mysteries” sa buong kalawakan.Sa isang pag-aaral, gustong ipakita ng mga eksperto na ang dalawang ito ay maaaring magka konekta sa isa’t isa.Gamit ang iba’t ibang eksperimento sa paghahanap ng dark matter na paulit ulit nang ginagawa, ngunit sa ibang paraan ay ginamitan ito ng isang antimatter.Gamit ang antiprotons na inilagay sa isang device na tinatawag na Penning trap na kung saan ang lalagyanan na ito ang nagpoprotekta sa antiprotons na madikit sa kahit anong normal na matter.Sa loob ng tatlong buwan ay paulit ulit nilang sinukat ang pag ikot ng antiprotons.Ang hinihintay nila sa experiment na ito ay magkaroon ng kakaibang sa cycle ng pag ikot ng antiprotons na kung mayroon man ay ito ay maaring maging ebidensya kung nakikisama ang isang dark matter.

Ngunit di tulad ng kanilang inaasahan , walang signal o senyales ang kanilang nakita na maaring magsabi na nag interact ang dalawang ito.Ayon sa grupo na gumawa ng eksperimento ay inaasahan na din nila na walang makuhang reaction ngunit hindi namam sila nadismaya sa resulta ng  kanilang ginawa.

Alpha Magnetic Spectrometer(AMS):

Ang bagay na ito ay kinikilala bilang “state-of-the-art particle physics detector” na ginawa at dinaan sa iba’t ibang test upang mapagana ng halos  56 institutes galing sa 16 countries at organized sa ilalim ng United States Department of Energy (DOE) sponsorship.Ginagamit ito upang tignan at pag-aralan ang enviroment na mayroon ang space, sa kanilang pag-aaral ay pag oobserba ay may kakayahan silang intindihan ang origin’s ng ating universe.Dinala ito sa space noong MAy 16,2011.

Finding Antimatter:

Gamit ang AMS , ito ay tumutulong din upang makahanap ng antimatter sa labas ng mundo.Dahil nga pinaniniwalaan na ang bawat particle ay may kapareha ngunit nagtataglay ng opposite charge.

“If you look at the distant galaxy, with light, x-rays, radiowaves, whatever — you cannot say whether this is made of matter or antimatter, because it will emit the same characteristic light,” sabi ng isang eksperto.Ayon dito , ang isang paraan lamang upang malaman kung ito ay isang antimatter ay ang pagkuha sa nucleus neto at pag-aralan kung ito ay may negative charges.Malalaman ito gamit ang AMS kung saan ang magnetic field ay babaliko kung ang nucleus na kanilang nakuha ay mayroong negative charge, at kung negative ito, base sa paglalarawan, isa itong antimatter.

“AMS was born on the idea that we need a magnet to distinguish matter from antimatter,” ayon sa isang eksperto na si Becker, also one of the AMS originators. “If we wait long enough without finding [antimatter],we can conclude that there is no antimatter anymore in a certain radius around us. And if it does find antimatter, it will go against the natural inclination that only matter exists.”

So kung hanggang ngayon ay wala pa ding mahanap na anti matter sa ating universe ay magsisilbi pa din itong misteryo para sa mag eksperto.

Source 1
Source 2
Source 3
Source 4
Source 5
Source 6
Source 7

Report

Written by bulalordyt

What do you think?

Leave a Reply

Taal Volcano

Bakit tumitilaok ang tandang (rooster)?