Mga paniniwala sa reinkarnasyon

Ang buhay natin ay isang cycle. Ang araw eventually lulubog at ang kapaligiran ay didilim. Ilang oras matapos nito liliwanag muli. Habang tumatagal, ang mga bagong henerasyon ay unti unti ng lumalaki habang ang mga matatandang henerasyon naman ay unti unti ng nawawala sa mundo. Isang cycle ng pagkabuhay at kamatayan. Kaya naman hindi imposible na ang mga matatandang sibilisasyon ay naniniwala na ang buhay ay isang cycle at hindi isang linear path. Maraming mga relihiyon ang naniniwala na ang buhay natin ay isa ring cyle o isang reincarnation.

Ang reincarnation mga boss ay isang konsepto kung saan ang ating kaluluwa o ilang aspeto ng ating kaluluwa ay muling nabubuhay sa panibagong katawan. May mga ibang relihiyon na naniniwala na kapag tayo ay namatay, marereborn tayo bilang isang hayop, halaman o tao depende sa ating karma nuong tayo ay nabubuhay pa. Ang mga relihiyon na naniniwala sa reincarnation ay kinukunsidera na ito ay daan patungo sa pag purify ng kaluluwa at makuha ang ultimate salvation.

Ang reincarnation ay accepted sa ibang relihiyon kagaya ng hinduism at buddhism kahit ang mga greek ay naniniwala dito. Pero ang mga monotheistic religion kagaya ng Judaism, Christianity at Islam ay hindi ito masyadong tinatanggap. Para sa mga ito ang buhay ay isang linear path, kung saan meron lang isang chance at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mga boss as usual, bago tayo lumusong sa rabbit hole ng encarnation, we need to understand first kung ano ba ang reincarnation sa iba’t ibang relihiyon.

HINDUISM:

Ang mga hindu ay naniniwala na kapag namatay ang isang tao, ito ay marereincarnate sa panibagong katawan, be it hayop, tao o spirit, depende sa moral quality ng isang tao nuong ito ay nabubuhay pa. Ang kabuuang proseso na ito ay batay sa tinatawag na samsara o karma. Ang Karma pwedeng maging masama at pwedeng maging mabuti. Dito ibabase ang iyong susunod na buhay. Halimbawa, naging mabuti kang tao at hanggang kamatayan ang hangad mo lang ay makatulong, sa susunod na buhay, ang iyong kaluluwa ay mapupunta sa isang pamilya na susuportahan ka sa iyong gusto.

Ang ultimate goal ng reincarnation ayon sa hindiusm ay ang moksha o salvation. Ang moksha ang ang pinale sa 4 na primary hindu goals. Ang 3 ay ang Karma, artha at dharma kung saan ito ay pumapaloob sa earthly doings katulad ng pleasure, power o well being at ang kabutihan.

Para machieve ang moksha, kailangan hindi mo ito gustuhin. Ang labo no? In short, ang salvation mga boss ay kapag inabandona mo na lahat ng mga kagustuhan at tinanggap na ang kaluluwa ay iisa lamang kaperahas ng diyos. Kapag ang isang nilalang ay naachieve na ang moksha, hindi na sya ulit marereincarnate pa at matatapoks na ang mga sakit at paghihirap na nararanasan nito sa mundong ibabaw.

SIKHISM:

Ang sikhism ay nagtuturo ng tinatawag na “Path of Bhakti” para makuha ang salvation. Ang mga sikhs ay naniniwala na kapag ang tao ay gumawa ng mabuting bagay at inuna ang diyos, sa susunod na buhay mas maayos nag magiging pamumuhay nito. Subalit kapag ang isang tao ay naging masama, sa susunod na reincarnation, mas mababang life form na ito. Ang isang kaluluwa ay makakaalis lamang sa cycle kung matatanggap nito ang tunay na kaalaman at maging isa sa diyos.

JAINISM:

Sa Jainism, ang kaluluwa ay kinukunsidera na eternal at walang katapusan. Para sa mga jainism ang karma ay ang ugat ng pagkabuhay at kmatayan. Ang karma ay konektado din sa buhay ng isang tao kahit ma reincarnate pa ito. Kumbaga, kpag gumawa ka ng masama, ang karma kakatok at kakatok sa pintuan mo, maaring hindi ngayon, hindi bukas, pero mararanasan mo ito sa susunod na buhay. Dahil dito, ang jainism ay nakasentro sa moral behavior at pure thinking ng isang tao.

Sa jainisim mayroong 4 na kategorya ng muling pagkabuhay. Ang apat na ito ay ang mga deva, ibig sabihin demi-gods, manussya, humans, naraki, hell creatures at tiryanca, animals, plants at micro organism. Ang mga demigods ay ang pinakamataas kung saan andun ang langit, tayong mga tao, hayop at halaman naman ay nasa gitna habang ang mga hellish creatures naman ay nasa lower level kung saan nanduon ang 7 impyerno. Depende sa karma ng isang tao, alin sa 4 na kategorya ay pupwede itong mapunta.

Sa relihiyon na ito, walang role ang diyos sa bawat kapalaran ng tao. Kagaya nga sinabi kanina, ang gma ito ay nakafocus sa moral behavior, ang mga taong biyolente, pumapatay ay mapupunta sa impyerno. Habang ang mga gumagawa naman ng pagsisinungaling, pagkukunwari at iba pa ay marereincarnate bilang isang hayop o hindi naman kaya halaman. Ang mga mababait naman ay marereincarnate bilang tao habang ang mga taong tapat sa buong buhay nito ay marereincarnate sa langit. Bawat kaluluwa ay may kanya kanyang kapalaran at sila ang may hawak kung anong magiging kapalaran nila sa susunod na buhay.

Buddhism:

Ang mga buddist ay naniniwala din sa samsara, o ang reincarnation. Kagaya ng hinduism, sila ay naniniwala din sa law of Karma. Ang mga mabubuting gawa ay nagpproduce ng good karma habang ang masasama naman ay ang kabaligtaran nito. Naniniwala ang mga buddist na walang eternal soul, spirit o self, bagkus sila ay naniniwala na isa lamang itong stream of conciousness na nagkokonekta sa buhay.

Ayon sa buddhist doctrine, pag ang isang tao ay namatay, isa ang mabubuhay. Parang isang kandila na mamatay at ang apoy ay ipapasa sa susunod na kandila. Ang conciousness ng naunang nilalang ay hindi identical o katulad ng yumao, bagkus ang dalawang ito ay magsasama sa isang stream ng conciousness. Sa katunayan ang mga buddhist ay mayroong technique para malaman ang nakaraang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng matinding konsenstrasyon.

Naniniwala din ang karamihan sa mga buddhist na ang isang indibidwal ay kayang maachieve ang nirvana o salvation sa pamamagitan ng pagsunod sa 8 fold path. Ang directives ng 8 fold path ay tamang pananaw, tamang intensyon, tamang pananalita, tamang action, tamang pamumuhay, tamang pagsisikap, tamang pagiisip at tamang konsentrasyon.

JUDAISM:

Ang reincarnation ay hindi essential sa traditional Judaism. Sa katunayan hindi rin ito nabanggit sa tanakh o hebrew bible. Subalit mayroong Jewish Mystical text, ang Kabbalah, kung saan tinuturo nito ang paniniwala patungkol sa gilgul Neshamot, ibig sabihin mga boss, metempsychosis of souls o soul cycle sa english. Ang mga orthodox jewish  hindi ito binibigyan ng importansya pero  hindi nila dinedeny na ito ay tinuturo.

ISLAM:

Ang reincarnation ay hindi tinatanggap sa islam. Simply because it is against their teachings. Karamihan  sa mga monotheistic religions naniniwala sa finite life kung saan ang isang kaluluwa ay huhusgahan base sa isang buhay nito. Kapag ang tao ay pumasok sa cycle ng reincarnation, saan sya huhusgahan? Sa unang buhay? 2, 3, 4? Dahil na din sa tanong na ito, ang quran ay nirereject ang konsepto ng reincarnation.

Ayon sa paniniwala ng islam, meron lang isang buhay dito sa mundo. Pagdating ng paghuhukom lahat ng mga namatay ay huhusgahan kung ang mga ito ba ay pupunta sa impyerno o aakyat kasama ng panginoon. Ayon sa aking pagreresearch mga boss, para sa mga kapatid na muslim please correct me if i am wrong. Base sa aking pagreresearch, may ilang muslim sect na tinatanggap ang konsepto ng reincarnation kagaya ng Shia at sa muslim world naman kagaya ng mga druzes.

CHRISTIANITY:

Kagaya ng islam, ang mga kristiyano din ay hindi tinatangap ang konsepto ng reincarnation. Naniniwala ang mga kristiyano na kapag namatay ang isang tao ito ay papasok sa deep sleep kung saan matutulog ang kaluluwa ng yumao. Ang kaluluwa ay hindi magigising hanggang sa umabot ang araw ng paghuhukom o rapture.

Sa katunayan isa pa rin itong mainit na debate dahila ng mga ibang kristiano ay naniniwala na si kristo mismo ang patunay ng reincarnation sa bibile. Isa ba syang tao na naging diyos o isang diyos na nagkatawang tao? Sa katunayan mga boss, nuon pa man mainit na debate na tong topic na to magpasa hanggang ngayon. Ang mga Roman faction nuong unang panahon ay nireject ang pre-existence at reincarnation ni hesu kristo at naniniwala ang mga ito na isa itong diyos na nagkatawang tao Habang ang Jerusalem faction naman ay naniniwala na si kristo ay isang tao na naging diyos kung saan natagpuan nito ang salvation at nakawala sa cycle ng life and death at nagkaroon ng eternal life.

Orphism:

Ang orphism ay isang misteryosong relihiyon na nagsimula nuong 6 o 7th century BC sa Ancieng Greece. Ang relihiyon na ito ay pinapangaral ang sulat ni Orpheus, isang legengary musical figure. Naniniwala ang mga ito naang kaluluwa na hindi nakuha ng kamtayan ay posibleng magingsaing tao o mamal muli. Naniniwala ng mga ito na ang kaluluwa ay banal at ang katawan natin ay ang kulungan nito.

Kapag ang tao ay namuhay ng maayos, hindi kumain ng karne, uminom ng alak o nakipagtalik, ang kaluluwa nito ay mapupunta sa elysium. Ang elysium mga boss ay isang paraiso. Habang ang mga masasamang tao naman na hindi sumunod sa utos ay mapupunta sa impyerno. Subalit ang mga ito ay hindi pangmatagalan, eventually ang kaluluwa ay mrereincarnate sa muli. Ang paraan lang para makawala sa cycle ay malampasan nito ang 3 cycle ng reincarnation ng purong mabubuti ang ginagawa.

Ang buhay tapos ng kamatayan ay naimpluwensyahan ng pyhagorean brotherhood. Isang musteryosong samahan sa southern italy. Ang philosopher at mathematician na si Phythagoras ay naniniwala na ang kaluluwa ay pwedeng ma incarnate bulang isang tao o isang hayop. Dahil dito, naging vegetarian si phytagoras. Seryoso mga boss, vegetarian talaga sya. Ang samahan na ito ay naniniwala na ang kaluluwa ng isang tao ay galing sa isang bituin at ang bituin na ito ay bumagsak sa ating mundo.

SCIENCE:

Sympre hindi mawawala ang science sa reincarnation. Sa katunayan si Dr. Ian Stevenson, isang academic psychiatrist ang  nagaral patungkol sa reincarnation hanggang sa katapusan ng buhay nito nuong 2007. Si Stevenson ang nagtayo ng Division of Personality Studies sa ilalim ng University of Viginia’s Department of Psychiatry and neurobehavioral sciences. Later on, ang lab ay tinawag na Division of Perceptual studies kung saan ang mga ito ay ineexamine ang mga batang nakakaalala ng kanilang past lfe, mga near death experience, aparritions, out of body at death bed visions.

Ayon kay stenvenson, ang reincarnation ay ang survival of personality after death. Nakafocus ang pag-aaral ni stenveson sa mga bata edead 2 hanggang 5 taong gulang. Isang batang lalaking lebanese ang pinag-aralan ni stenveson at namangha sya sa resulta dahil alam nito kung saan namatay ang aso ng isang taong namayapa, hindi lang yan, alam rin ng bata na ang lalaking namatay ay nakakulong sa isang kwarto lamang. Pinatunayan naman ito ng pamilya dahil ang lalakin ay may sakit na TB.

Almost 2500 cases sa loob ng 4 na decada ang pinagaralan ni tevenson. Pinublish nya ang kanyang research. Ayon sa kanyan, gusto nya lang isuggest na ang reincarnation ay posible at hindi naman nya balak na patunayan ito. Kahit na may mga magagandang resulta ang pag-aaral ni stenvenson. Marami pa rin sa scientific community ang hindi tinanggap ang kanyang research. Simple because ang kanyang research ay conincidence lamang at hindi ito maperform sa controlled experiements.

Fun fact pala mga boss. Si stevenson ay bumili ng combination lock at sinet nya ang code na sya lang ang nakakaalam. Nilagay nya ang lock na ito sa isang file cabinet sa divison of perceptual studies. Sinabi nya sa kanyang mga kasama na kapag sya ay namatay, susubukan nyang ipasa ang code sa susunod na buhay nito. Simula nuong February 2007 kung saan sumakabilang buhay ito, wala pang nakakabukas ng lock.

Alam ko mnga boss wala dito ang ibang info na hinahanap ninyo, kung matagal na kayong subscriber alam nyo na kung bakit, pero sa mga bago pa lang. Hindi po kasi tayo basta basta nagdidiscuss ng hindi natin nalalaman ang mga bagay bagay, ang mga paniniwala, history at iba pa. Yes mga boss, definitely may part 2 pa ito. 

Report

Final Boss

Written by bulalordyt

Approved CommentRequestsReactionsVotedWebsite VisitYoutube BadgeFacebook BadgeAnniversary

What do you think?

Leave a Reply

Loading…

0

Mga kwento ng time travel Part 2

Disassociative disorder identity