Ang nawawalang kontinente – Lemuria

Ayon sa paniniwala, bukod pa sa Atlantis, mayroon pang isang isla o mismong kontinente ang nawala magmula noong unang panahon. Ito ang tinatawag na “Lemuria”. Ito ay isang isla na hinahanap din ng ilang mga ekspeto. Ayon sa ilan, ang lokasyon ng isla na ito ay maaring nasa Indian o hindi naman ay nasa Pacific Ocean.

Ayon sa ilang mga Tamil writers, ikinabit ang kwento na ito mula sa kanilag pinaniniwalaang Kumari Kandam na isa din isla. Kilalanin natin ang Lemuria at kung ano ba ang paniniwala dito ng mga tao.

Ang topic na ito ay nirequest nila Jen Quinia, Rex Gonzales, bebeko1234 Braganza, Adolf A.B, Raphael Pineda, Mr. Freecss at aeron bordarays.

History:

Ayon sa ilang research, ang paniniwala na ito ay nagsimula sa matatawag na land Bridge o isang isla na nagdudugtong sa dalawang kontinente. Dahil sa ilang pangyayari na naganap noong unang panahon, ang isla na ito ay pinaniwalaan na lumbog at hanggang ngayon ay hindi pa makita.

Ayon sa ilang historian, ang teorya na ito ay nakilala noong taong 1864 mula sa isang papel na kanyang isinulat. Isang British lawyer na isa ding zoologist na kinilala bilang Philip Lutley Sclater ang nagsulat ng pinamagatang “The The Mammals of Madagascar”. Ang papel na ito ay inilabas ng The quarterly Journal of Science.

Dahil sa pag-oobserba nito sa lugar ng Madagascar, nakita niya na mas maraming Lemur na hayop ang naninirahan sa lugar na ito kumpara sa ibang nilalang na makikita dito. Mula sa kanyang pag-oobserba, naisip niyang kumpara sa mga hayop na kanyang nakita sa Africa at sa bansang India tulad na lamang ng mga leon, mga tigre, at kahit ano pang mga hayop na nabubuhay at makikitaan ng napakadaming populasyon.

Dahil naniniwala si Sclater na ang tahanan ng mga mababangis at ano pa mang uri ng hayop ay ang Madagascar, bakit mas madaming Lemur ang nakatira sa lugar na ito?.

Sa ganitong pangyayari at pag-oobserba na kanyang nagawa, nakabuo ng isang kaisipan ang zoologist na ito. Ayon kay Sclater, maaring ang mga maliliit na nilalang na ito ay ang pinaka unang imigrante o ang pinaka unang hayop na lumipat sa lugar ng Madagascar. Mula sa India papuntang Africa hanggang ang mga ito ay makaabot sa Madagascar.

Naniniwala si Sclater na mayroong isla na makikitang nakalatag sa south Indian Ocean na kung saan ito ay mayroong triangulong hugis. Ang isla ay kanyang tinawaga na Lemuria at ayon pa mismo kay Sclater ito ay nakakabit sa india’s southern point hanggang southern Africa at nakadikit din sa western Australia.

Ang teorya na ito ay nakaani ng madaming pansin mula sa iba’t ibang ekspeto. Dahil nga ang kaalaman sa siyenya ay nagsisimula pa lamang umusbong, ang ideya patungkol sa ilang pagbabago ng lupa sa bawat kontinente ay hindi pa masyadong tannggap ng iba. Lumabas din sa ilang research na karamihan sa mga kilalang eksperto ay gumagamit din ng ilang land theories upang maipaliwanag klung paano napunta ang isang hayop sa isang lugar.

Hindi nagtagal ay tinanggap na din ang teory ni Sclater ng ilan pang mga eksperto at sinimulan na din itong pag-aralan. Noon ding taon na iyon, isang German biologist na kinilala bilang si Ernsy Haeckel ang naglabas ng kanyang akda patungkol sa paniniwala na ang isla ng Lemuria ang naging daan ng mga tao upang makalipat sa ilang kontinente.

Naniniwala ang biologist na ito na ang Lemuria ang ginamit ng ilang Asyano upang makapunta sa lugar ng Africa at doon na manirahan. Ayon pa sa isang akda ni Haeckel noong 1870, kinilala niya ang Lemuria bilang isang paradise at tahanan ng mga ilang tao na mula sa iba’t ibang lugar. Dahil sa labis na pagpapakilala ng Haeckel sa isla na ito, umabot ang teorya hanggang noong 1900’s.

Dahil na din sa kakulangan sa kaalaman ng mga tao noong unang panahon, marami ang tumanggap at naniwala sa teorya na ito.Lalo na ang mga Russian occultist, medium at maging ang isang manunulat na kinilalang Elena. Mula sa panunulat ni Elena na kanyang pinamagatang The Secret Doctrine noong 1888, isinulat niya noong unang panahon na mayroong pitong uri ng lahi ang sankatauhan.

Ang mga taong naninirahan sa Lemuria ang isa sa mga lahi na ito. Inilarawan niya sa kanyang libro ang halos labing limang talampakan na nilalang. Ang mga ito ay mayroong apat na kamay o braso at mga hermaphroditic race na mga tao. Para sa mga hindi nakakakilala sa mga taong hermaphroditic, ito ay yung mga walang ari na nilalang.

Ayon sa libro ni Elena, ang mga ito ay namuhay kasama ng mga dinosours noong unang panahon. Ayon sa ilang nabuong teorya noong unang panahon, ang mga Lemurians na kinikilala ay maaring nag-evolved sa mga Lemurs na mayroon sa panahon ngayon.

The Lemuria:

Lost Pacific Continent Of Mu Or Lemuria: What Is The Evidence? -  MessageToEagle.com | Ancient atlantis, Atlantis, Ancient civilizations

Ayon sa ilang mga paniniwala, nagkaroon ng iba’t ibang timeline kung kailan ba umusbong ang isla na ito at kung gaano katagal na itong nawala. Ang isla ay mula pa noong nakaraang milyon na taon, samantalang ang iba naman ay nagsasabi na maaring umusbong ito at nawala noong 75,000 hanggang 20,000 BC na mas nauna pa sa Atlantis.

Ang iba naman ay nagsasabi na sabay na umusbong ang Lemuria at ang Atlantis noong lumipas ang libong taon. Mula na din sa iba’t ibang mga paniniwala, iba’t iba na din ang lokasyon na pinaniniwalaan kung saan ito makikita, ngunit mas kilala ang paniniwala na ito ay nakahimlay lamang sa ilalim ng Pasipiko.

The Land Of Mu:

Mu For Churchward - Eden Saga - english

Noong 1954, nagkaroon muli ng isang pag-uusap patungkol sa isang isla. Ito ang tinatawag na “Mu”. Ayon sa ilang research, ito ay isang nawawalang kontinente na kung saan napasama na din sa mga ilang kwento tungkol sa mga nawawalang isla sa mundo. Isang French-American photographer, archeologist, antiquarian at author na kinilala bilang si Augustus Le Plongeon ang nagbigay ng unang katawagan na “Land of Mu”.

Noong 19th century, lumabas ang ang salitang Land of Mu mula sa mga gawa ni Augustus matapos ang kanyang pag iimbestiga patungkol sa Maya na makikita sa Yucatán. Ayon kay Augustus, naisalin niya sa salitan espanyol ang pinaka unang kopya ng Popol Vuh na kinikilalanag sagradong libro ng K’iche na mula sa ancient Mayan.

Ang mga Maya ang mas naunang naging sibisilisado kumpara sa mga tao na nasa Atlantis at sa mga taga Ehipto. Dagdag pa ni Augustus ang isang kwento tungkol sa pinaka matandang kontinente ng Mu na kung saan ang ilan sa mga nakaligts sa pagkasira nito ay ang nagpasimula ng Mayan civilization.

Ayon sa history, hindi naman talaga ibang isla ito. Ang land of Mu ay panibagong termino lamang para sa isla ng Atlantis. Hindi nagtagal ay ginamit din ito ng isang British occult writer, inventor, engineer, at isa ding fisherman na si James Churchward na pantawag sa Lemuria. Si Churchward din mismo ang unang nagsabi na makikita ang isla na ito na nakahimlay sa Pacific Ocean bago pa ito mawala.

Ang mga Archaeologists naman ay inilagay sa category ng pseudoarchaeology ang kaisipan ng Mu at mula nga noong 1954 ay pinag-aaralan na din mula sa literatura kasama pa ang ilang mga nawawalang kontinente. Ayon naman sa ilang Geologist, ipinagsawalang bahala nila ang ideya na ang Mu at ang Atlantis ay iisa lamang dahil na din sa pisikal na pagkakalarawan sa kanila.

Ayon sa ilang mga eksperto, maaring ang isla na tinawag na Mu ay hindi nagtagal bilang isang kontinente. Maaring ang lugar na ito ay madaling nawala at nasira noong unang panahon. Idinagdag pa ng mga eksperto na walang sapat na basehan kung mayroon nga bang isla ng Mu ang minsan lumutang sa lupa.

So there you have it, magkaiba ang MU o Lemuria at ang atlantis dahil na din sa pagkakaiba ng paglalarawan sa kanila.

The Mu and the Lemurians People:

What's a Lemurian and Why Do People Believe They Live in Mount Shasta?

Kung ikaw ay mapupunta sa Hawaii, makikilala mo ang mga nilalang na kinikilalang “Manahune”. Naniniwala ang ilang mga taga hawaii na isa itong maliit na tao na halos dalawang talampakan lamang ang laki, at masyadong mailap sa lahat ng nilalang. Ayon sa ilang paniniwala, ang mga maliliit na nilalang na ito ay nagtatago lamang sa kagubatan. Madalas ay makikita na maraming kasama at nagtutulungan ang mga ito upang makabuo ng malalaking canoes, mga malalaking templo na ngayon ay makikita bilang mga heiau.

Naniniwala din ang iilan na ang mga ito ay bumubuo ng mga mahahabang daluyan ng tubig at ilang mga fishpond. Ang lahat ng kanilang naiisipan gawin ay maari lamang nilang matapos ng isang gabi o hindi naman ay iiwanan na lamang nila ang mga ito kung hindi umabot sa oras.

Ayon sa mga historian na makikila sa Hawaii, ang term na Manahune ay mula sa salitang “Mana” o spiritual at “Hune” na “Small”. Ang ganitong katawagan ay ibinigay sa mga taong unang nanirahan sa lugar ng Hawaii.S o, ano ang kinalaman nito sa nawawalang isla ng Mu ?

Ayon sa ilang research, kinikilala ng mga unang tao sa Hawaii ang kanilang sarili bilang Mu people at ang isla mismo ng Hawaii ang kinikilalang isla ng Mu. Ayon anamn sa ilang mga modern esoteric circles, inilalarawan ng mga ito ang Mu bilang isang kontinente na katulad ng sa Atlantis, ngunit ito nga ay mas matanda sa Atlantis.

Ang mga Mu ay makikilala bilang napakabait na lahi. Ang mga ito ay pinapahalagahan din ang pag-aaral sa agrikultura, astronomy, fishing, navigation, at sa fine arts kumpara sa ilang mga bagay. Ang mga taong naninirahan sa isla ng Mu ay walang kinikialalang lider o kahit anong namumuno.

Wala itong tagapagtanggol, walang kilalang matagal na kaaway at walang ebidensya na nagkaroon ng kahit anong patakaran. Dahil sa ganitong bagay madali silang nasakop at naipababawan ng mga Tahitians , at kinilala silang mahihinang tao at walang disiplina at dito na din angsimula ang katawagan sa kanila bilang Manahune.

Ayon sa ilang mga kwento, ang tunay na kapangyarihan ng mga taong ito ay ang kanilang katalinuhan, pagka praktikal at ang kanilang spirituality.

Lemurian Crystal:

Lemurian Seed Quartz Crystal Point | Tushita Heaven

Isang crystal ang kinilalang Lemurian Seed Crystals o mas kilala din bilang master healer. Ang bagay na ito ay pinaniniwalaan na nagtataglay ng mensahe na mula mismo sa nawalang kontinente na Lemuria o ang Mu. Ayon sa ilang pag-aaral, sa loob ng ilang libong taon, ang mga Polynesian ay nakapagbigay na nang iba’t ibang mga kwento patungkol sa ilang kontinente na makikiata sa Pacific.

Ang mga kontinente na ito ang pinaniniwalaan din na motherland ng buong sankatauhan. Ang kwento patungkol sa isla ng Mu ay naipasa na mula pa noong unang panahon. Mula sa iba’t ibang mga tribo na nabubuhay sa Pilipinas tulad na lamang ng mga B’laan at Samal na makikilala sa Mindanao.

Hanggang ngayong panahon ay mayroon pa din ilang mamamayan na namumuhay sa ilang isla sa Pilipinas at naniniwala sa mga naiwan na kagamitan na mula sa mga Mu at sa ilang mga portyal upang makapunta sa mga kakaibang lugar. Ayon sa ilang paniniwala sa mga tao ng Lemuria, ang mga ito ay mayroong taglay na telepathic powers o ang mga taong kayang makipag usap gamit ang isip, at idagdag pa dito ang spirituality powers.

Ayon din sa ilang mga kwento, nakaita ng ilan ang mga nabuhay na tao noong unang panahon kung paano ginagawa ng mga Lemurian ang isang cataclysmic event. Ang mga pinaniniwalaang Lemurians ay nilalagyan ng kaalaman ang mga crystal seed bago pa nila ito ipaalon sa karagatan o ipadala sa iba pang lugar.

Ang ilan naman sa mga ito ay pinaniniwalaan na inilagay sa ilalim ng mga karagatan na kung saan makikita ito bilang isang maliwanag na bagay o pinaniniwalaan na isang espirito. Pinaniniwalaan na ang bansa mismo natin na Pilipinas ay parte ng nawawalang kontinente na ito, iniisip ng ilang mga conspiracists na ito din ang dahilan kung bakit laganap ang iba’t ibang mga mang gagamot sa bansa.

The Legend of Lemuria:

The Lemurian Legend | Lost city of atlantis, Legend, Atlantis

Ayon sa ilang kwent, Isa itong payapa at highly developed spiritual civilization. Tulad nga nang nasabi ko kanina na pinaniniwalaan na umusbong noong nakaraang milyon na taon o to be specific at 12 million years ago. Ang mga kinikilalang mga tao na matatawag na holy people o mga prophets ay pinaniniwalaan na nakakatangap ng mensahe mula sa kalangitan at ang mundo ay dadaaan sa isang malaking pagbabago.

Naniniwala ang ilan na ang impormayson na ito ay patungkol sa kilalang malaking unos na pumatay sa maraming nilalang, ang the Great Flood. Dahil na din sa ganitong kwento, marami din ang naniniwala na magaksabay na nawala ang Atlantis at ang Lemuria. Dahil sa kanilang mga nakuhang impormasyon, nagsimula nilang maisip na mahalagang maitago ang kaalaman na mayroon ang kanilang lahi.

Sa pagdaan ng halos dalawa hanggang tatlong libong taon, pinaghandaan nila ang unos na mangyayari sa pagsasagawa ng isang cataclysmic event na kung saan ang mga crystal ay kanilang nilalagyan ng kaalaman magmula sa mundo at sa history ng buong sangkatauhan.

Matapos ang kanilang mga nagawa at matapos na maipakalat ang mga nagawa nilang crystal, pinaniniwalaan na sila ay umalis sa mundo at pumunta sa labas ng kalawakan. Ang ilan namang mamamayan ay pumunta sa loob ng mundo at doon nanirahan. Ang mga naiwan sa loob ng mundo ang pinaniniwalaan na nag-aalaga sa mga crystal.

Noong dumaan ang malaking unos, ang mga nilalang na ito ay nakaligatas at umakyat muli sa ibabaw ng lupa at ang dating tahanan na kanilang tinitirahan ay nawala at lahat ng bagay ay nagbago na. Dito na nagsimula ang pag-usbong ng bagong mga lahi sa ibabaw ng mundo. Ang ilan sa kanila ay nawalan ng ala-ala mula sa kanilang pinagmula, ngunit ang ibang mga kalahi nila ma matatas ang posisyon ay nanatili ang kaalaman at kanila itong naipasa sa iba.

Dahil sa pagpapasa ng mga kwento, ang kwento na ito ay alam pa din ng ilang mga tao. Mula sa native Hawaiians, Native Americans, Incas at Hun Elders, pati na rin ang native peoples of the Pacific area, kasama na ang South East Asia, Maharlika o ang ating pilipinas at ang Ainu ng Japan.

The Lemuria and Kumari Kandam:

Tulad nga nang nasabi ko kanin, ang ilan sa ancient Tamil Writers na manunulat mula sa India, Sri lanka at Singapore ay ikinakabit ang kwento patungkol sa isang mythical lost continent na kanilang tinatawag na “Kumari Kandam”. Dahil nga noong 19th century ay nagkaroon ng paniniwala na ito nga ang Lemuria.

Ang ilang mga Tamil revivalist ay nagawang i-adopt ang istorya na ito at kanilang ikinonekta sa Pandyan legends na ang mga isla na napunta sa ilalim ng karagatan. Ayon sa mga manunulat na ito, ang mga ancient Tamil civilization ay nabuhay sa Lemuria bago pa ito lumubog sa karagatan. Noong pumasok ang 20th century, ang ilang mga Tamil Writers ay sinimulang gamitin ang pangalan na “Kumari Kandam” upang ilarawan ang magkakakadikit na kontinente.

Ibig sabihin ang Kumari Kandam at Lemuria ay magkaiba pero magkaugnay ang dalawa dahil isa rin ito sa mga lost continent.

Evidence of Lemuria:

Evidence Shows The Lost Continent Of Lemuria Actually Existed | Disclose.tv

Nagkaroon ng ilang mga paghahanap sa lugar na ito. Ang mga ito ay nakilala ang tinatawag na Mauritia, Isang malaking kalupaan. Ang malaking kalupaan na ito ay makikita na nasa gitna ng India at Madagascar. Ayon sa mga eksperto, makikita ang buong kontinente sa himpapawid na buo pa din hanggang ngayon.

Ang buong isla na ito ay nakalubog na mula pa noong 85 million years ago. Ang lumang continental crust na makikita sa ilalim ng Mauritia ay ang naiwang bakas ng nangyari noong 200 million years ago .Ang paghihiwalay ng supercontinent na Gondwana.

Ang Gondwana na kinikilala noon ay makikila bilang Antartica, Africa, Australia at South america sa panahon ngayon, Ibig sabihin ang mga alam natin na magkakahiwalay ngayon ay minsan ding naging isang buong kontinente. Ayon sa report ng mga eksperto, ang pagkakakilala sa Mauritia ay isang halimbawa upang mas lalong mapag-aralan ang naganap na paghihiwa-hiwalay Gondwana.

Ang pinaka unang clue na nakita ng mga eksperto upang makilala ang continent na ito ay ang ilang parte ng Indian Ocean na nakitaan nila ng malakas na gravitational fields at ito ang nagsasabi na mayroong isang makapal na crust na makikita dito. Ngunit ayon pa sa patuloy na pag-aaral ng mga eksperto, nalaman nilang ang edad pa lamang nito ay halos 8 million years old pa lamang.

Ibig sabihin ang Lemuria o Mu ay posible nga na isang kontinente dahil nuong unang panahon ang mga kontinente na magkakahiwalay na ngayon ay isang supercontinent. Marahil sa paghihiwalay ng mga ito, may mga iilang kontinent na lumbog. Kagaya ng bansa natin, nuong unang panahon wala pang pilipinas, dahil sa mga bulkan sa ilalim ng tubig kaya nakapagform ito ng isla. Sabi nga nila, kung may lulubog, may lilitaw.

Deconstruct:

Ayon sa ilang mga ekspertio, ang paniniwala sa nawawalang kontinente na ito ay isa lamang kalokohan. Ayon sa ilang mga Archeologist, magkakaiba ang kulutura, pagkatuto ng mga tao noon at maging sa ngayon. Ang mga agriculture at ang mga urban societies ay nadevelop noon lamang 10,000 years ago. Isa sa pinaka hindi pinaniniwalaan ay ang paglubog mismo ng isang buong kontinente.

Dagdag pa dito ang pag-aaral na hindi sa Madagascar nag evolved ang mga Lemur na nasabi sa teorya ni Sclater. Ang mga ito ay nag-evolved noong 54 million years ago noong sila ay lumipat sa mainland ng Africa na makikitang malapit ngayon sa Madagascar.

Ang kaisipan na ito ay masasabing hindi posible dahil hindi taalaga maaring mangyari ang bagay na ito. Ang ilan naman paniniwala patungkol sa pagbabago ng kalupaan ng buong kontinente, katulad na lamang ng Pangaea split ay aabutin ng halos ilang milyon na taon.

So, kung mayroon man ngang kontinente na umusbong noong unang panahon, hindi natin alam. Well hangga’t walang matibay na ebidensya ang naibibigay ang mga eksperto ay patuloy pa rin itong magiging misteryo.

Totoo na hindi agad parang semico ang pagsplit ng kontinente, ung tipong pag gising mo bukas magkahiwalay na ang manila sa cavite. It will take years dahil dahan dahan ang pag galawa ng mantle ng mundo. Kung biglaan un, isipin mo na lang ang aftershocks ng tsunami, sobrang taas nuon.

Kaya’t kung lumubog nga ang lemuria, hindi ito one time bigtime, dahan dahan ito. May mga pagkakataon na makakalikas pa ang mga taong naninirahan dito. Hindi ito parang bigla na lamang nilamon ng lupa kagaya ng mga napapanood natin sa pelikula. Kung lalagyan natin ng siyensya, lahat ay may proseso, hindi pwedeng poof kokocrunch wala na ang isang kontinente.

Naniniwala ako na may mga lumubog na kontinente na hindi natin alam, naniniwala ako na may mga lost continent pero sa ngayon hindi ako naniniwala na ang mga kontinenteng ito ay mayroong mga advance civilization dahil kung meron ano un lahat sila wipe out? Walang nakaligtas kahit isa o nangibang bayan man lang? Regardless its my opinion, kayo? Anong opinion nyo?

Sources

Sources

Report

Final Boss

Written by bulalordyt

Approved CommentRequestsReactionsVotedWebsite VisitYoutube BadgeFacebook BadgeAnniversary

What do you think?

Leave a Reply

Loading…

0

Ito talaga ang ibig sabihin ng panaginip

Isang butas ang patuloy na lumalaki sa siberia