Ang librong kumitil ng libo libong babae…. Malleus Maleficarum

Reading Time: 22 minutes

Topics

Mula sa salitang Latin, ang librong ito ay unang naibigay sa University of Cologne noong May 9, 1487. Pinaniniwalaan na isinulat ito ng dalawang German Dominican monks na sina, Kramer at Jacob Sprenger. Ang librong ito ay pinaniwalaan na ginamit ng halos tatlong daang panahon at nagbigay ng malaking impluwensya pagdating sa pag-aakusa sa mga taong pinagkakamalang mga mangkukulam o mas kilalang “Witch” sa buong kontinente ng Europa.

Ang librong ito na tinawag din na “The Hammer of Witches” ay isang judicial case-book na kung saan nakapaloob ang kung paano makikilala ang isang wicth at kung paano ito patayin. Nakapaloob din sa libro ang mga dapat sundin sa paghahanap ng ebidensya, at kung ano ang dapat gawin sa mga nahuhuli at napagkakamalang witche’s noong panahon. Halos libo ng mga tao, karamihan ay kababaihan ang mga napagkamalang mangkukulam dahil sa libro. Dahil sa mga kakaibang mga marka sa katawan, pamumuhay ng mag-isa, pagiging maalam sa mga halamang gamot o madalas ay itinuro ay pinagbintangan. Sila ay hinuli, pinahirapan at pinatay ng Legal dahil sa laman ng libro.

History:

Si Heinrich Kramer ang kinikilalang First ever Witch hunter. Ipinannganak ito noong 1430 at namatay noong 1505. Isa itong German Dominican Friar at miyembrong isang Inquisition o isang grupo ng mga tagapag intterogate. Sa kanyang paglalakbay sa buhay, layunin netong ibalik ang tao mula sa kanilang pananampalataya sa Roman Catholicism; na sabihin na nating may dahas. (Pag hindi nakuha sa mabuting usapan, daanin sa santong paspasan ika nga) Ang mga taong hindi niya nakukumbinse na magbalik loob ay kanyang pinapatay. Hindi sa isang normal na pagpatay ngunit sinusunog niya ang mga ito. Pinaniniwalaan ng tao na ito na ang mga witch ay kampon ng demonyo kaya naman sobra ang galit niya sa mga ito.

Pagdating sa “witch-hunting”, nakapagsulat si Kramer ng isang aklat. Ang aklat na ito ay ang Malleus Maleficarum o (Hammer of Witches). Mula noong mailabas nag libro na ito noong 1847, ito na ang pinagkukunan ng impormasyon at gamit ng iba pang tinatawag na “Witch hunter”. Gamit ang libro na ito, nagkaroon ng halos 40,000 – 50,000 na brutal na pagpatay at pagpapahirap na mga taong pinagbintangan na mangkukulam.

Bago pa mabuo ni Kramer ang kanyang natatanging libro, madami ang kanyang pinagdaanan. Madami din ang taong kumalaban sa kanyang paniniwala. Kinuwestyon ng maraming tao si kramer. Pinaniniwalaan ng mga tao na hindi papayagan ng Diyos na magkaroon ng malakas na kapangyarihan ang mga witches, tulad na lamang pagkaka larawan sa mga ito ni Kramer.

Dahil dito ay nagkaroon ng problema si kramer, nahirapan ito kung paano ipapaliwanag na hinayaan ng Diyos ang demonyo na magbigay ng lakas sa mga tao upang gamitin sa kasamaan, tulad na lamang sa mga kababaihan na pinaniniwalaan na mga mangkukulam. Madami ding kaparian ang hindi tanggap ang kanyang pananaw at pinaniniwalaan na wala itong kwenta. Iniligay ni Kramer ang pangalan na Jakob Sprenger, kilala bilang isa sa respetadong Theologian noong panahon na iyon. Inilagay ito ni Kramer upang tanggapin at paniwalaan ng ilan ang kanyang libro.

Isa pa sa mga naniwala sa libro ni kramer ay ang isang Pope na si Pope Innocent VIII, na ang “Satanic witchcraft” na lumalaganap sa Germany. Pinaniniwalaan na ang mga witch ay malaking kalaban ng mga simbahan at nang mga normal na tao. Kahit na napatuyan na ang karamihan sa mga napapatay ni Kramer ay inosente, ang Pope na si Innocent ay nagbihay kay kramer ng sapat na lakas upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa.

Ipanatupad ni Pope na ito ang tinatawag na “Papal Bull of 1484: Summis desiderantes affectibus” o “desiring with supreme ardor”, noong December 5,1484.
Ang bagay na ito ang nagbigay kay Kramer ng kalayaan na ipagpatuloy ang kanyang “witch-hunting” sa Germany na walang sinuman ang maaring pumigil.

Maraming problema ang kinaharap ni Kramer sa kanyang layunin. Mula sa mga lokal na Pari, Bishop’s at mag Magistrates. Ang mga ito ay kinuwestyon ang paraan ng kanyang pagtatanong sa mga tao at sa malalang pagpapahirap sa mga ito. Napansin din ng mga ito na karamihan sa mga pinagbibintangan ni Kramer ay mga kababaihan, at hindi nila hinayaan na gawin na lamang ni Kramer ang kanyang kagustuhan.
Dahil nga matapos niyang makuha ang panig ng isa sa pinaka malaking tao, wala nang nagawa ang mga taong pumipigil sa kanya dati. Noong July 1485 ay pinangunahan ni Kramer ang isang Witch hunt organization sa lugar ng Innsbruk.

Ang Pope na si innocent ay ipinasama ang isang Bishop sa isang Witch Hunt ni Kramer. Ang Bishop ng Brixen na si Georg Golser. Naglabas si Georg ng isang 40-day order upang tulungan si Kramer sa kanyang sinasabing Witch hunt. Sa loob ng apatnapu’t na araw, maaring pumunta sa kanila ang kahit sinong tao na makakapag-bigay ng impormasyon kung may kilala man itong mangkukulam o mayroon itong kilala na kahina-hinala.

Matapos ang mga araw na iyon, halos limampu ang kanilang hinuli base sa mga impormsyon na kanilang nakuha. Sa limampu na katao ay dadalawa lamang ang lalaki. Kinuha ni Kramer ang lahat ng impormasyon patungkol sa mga taong pinagbintangan at ginamit niya ito sa mga taong kanyang ipinahuli.

Sinimulan ni Kramer ang pagtatanong sa mga nahuling tao, magmula Agosto hanggang Setyembre. Sa pagtatanong ni Kramer sa mag ito, halos hindi nila nabanggit ang patungkol sa kahit anong demonyo, o kahit ano patungkol sa sinasabing “Sabbath” days na ginagawa ng mga ito. May ilang nagsabi na naeenganyo sila sa patay na daga, at ang ilan ay umamin na nagnakaw ng ilang prutas sa mga ilang kwartel.

Nagkaroon ng pagkabahala sa mga nangyayari ang Bishop na si Georg. Ipiniaalam niya sa archduke ang mga nangyayari, at pinagsabihan si Kramer na hulihin lamang ang mga tao na nagdala ng masamang pinsala sa kapwa nila gamit ang kahit anong orasyon.

Ngunit sa lahat ng nangyari, pinaratangan ni Kramer ang pitong babae mula sa mga nahuli na sila ay gumagamit nang orasyon at sila ay sumasamba sa demonyo. Pinahirapan niya ang pitong babae upang mapa-amin sa paratang ni Kramer at ng mga taong nagsumbong sa mga ito. Tumagal ang pagpapahirap mula Oktubre 4, hanggang Oktubre 21.
Ang isa sa naakusahan at pinahirapan ay itinali at sinunog ni Kramer, dahil hindi niya ito mapa amin.

Dahil dito, mas madami pa ang kumalaban kay Kramer.
Walang pakialam ang mga kumakalaban sa kanya kahit na inaprubahan ang kanyang gawain ng isang Pope.

Isang lawyer ang kumalaban kay Kramer at napatunayan na ang lahat ng paratang nito sa mga babae ay mali at walang sapat na ebidensya.

Dahil sa napatunayan ito, pilit na pinapaalis si Kramer sa lugar ng Brixen ngunit matigas ito at pilit na nanatili. Walang gustong kumausap kay Kramer hanggang sumapit ang buwang ng pebrero nang sumunod na taon. Umalis ito sa lugar at sinimulang isulat ang kanyang libro na Malleus Maleficarum.

What’s in the Book:

Ang “Maleficarum” na ang ibig sabihin sa salitang ingles ay “Harmful magic”. Ang librong ito ay naglalaman ng tatlong bahagi, ang una ay ang pagpapaniwala sa mga tao na totoo ang mga mangkukulam; kung paano ang isang tao ay nakikipag kasundo sa demonyo upang mabigyan ito ng kakaibang kakayahan. Ang pangalawang bahagi ay nagpapaliwanag kung gaano kalala ang magagawa ng isang tao, kung ito ay nakipag kasundo sa demonyo. Ang pangatlong bahagi ay naglalaman kung paano malaman na ang isang tao ay isang mangkukulam, at kung ano ang mga kaialngang gawin upang maparusahan ang mga ito.

Ang librong ito ay nagkaroon ng halos dalawampu’t walong edisyon mula noong 1486 hanggang 1600. Ginamit itong source of information ng mga Roman catholics, mga protestante dahil nangangamba sila sa maaring magawa ng mga witch.

Kung babasahin ang librong ito, makikita lahat ng mga paratang na patungkol sa mga kababaihan. Nakalagay sa libro ang iba’t ibang kwento patungkol sa pagsisinungaling ng kababaihan, mahinang pag-iisip at sa pagiging mapag mataas ng mga nito. Ayon pa sa libro, ang pagiging lustful ng mga kababaihan ay dahil sa witchcraftcy.

Laman din ng libro ang paratang sa mga Midwives, o ang mga babae na tumutulong sa pagpapanganak ng isang tao. Ayon sa libro, nagagawa ng mag ito na patayin ang bata bago pa ito maipanganak. Pinaniniwalaan na kumakain sila ng mga bata, o di naman ay ibibigay nila ito sa demonyo upang maging alay.

Nakalagay din sa manual kung paano nakikipag usap ang isang witch sa demonyo, kung paano ang mga ito ay nagkakakroon ng sexual relation sa mga demonyo. Ayon din sa libro,kayang gawin ng mga witches na mag posses ng ibang katawan, at sa tulong ng demonyo kaya nilang gumawa ng kakaibang bagay.

Nakalagay sa libro ang mga bagay na maaring makakilala sa isang witch. Ang isang tao na naakusahan babae man ito o lalaki ay hahanapan ng kakaibang marka sa katawan na maaring magpatunay na ito ay marka na ibinigay ng demonyo. Huhubaran ito upang makita ang buong katawan at tatanggalan ng lahat ng buhok. Ayon sa pinaniniwalaan ay upang makita kung nakatago mana ang isang marka.

Hindi lamang ito ang paraan ng paghahanap ng ebidensya sa isang taong napagbintangan. Ayon sa libro, ang paraan ng pagpapahirap sa isang tao ay isa sa ginagamit upang mapatunayan na hindi ito mangkukulam.

Kung ito ay hindi masasaktan sa mga paghampas at kung ano pa, maari isa nga itong normal na tao. Pinaniniwalaan na hindi namamatay ang mga ito, kahit na sila ay ilunod o di kaya naman sunugin. Ang mga napagbibintangan na babae ay nilulunod at kung ito man ay makaligtas sa tangkang paglulunod, hindi siya makakaligtas sa pagsunog mapatunayan na inosente siya.

(Kung titignan, kung ikaw ay napagbintangan na isang mangkukulam noong poanahon na iyon, siguradong katapusan na ng iyong buhay. )

Pinaniniwalaan na gamit ang libro, malalaman kung totoo ba ang mga paratang sa isang tao o di kaya away magkapit-bahay lamang ito. Ayon sa libro, ang mga napagbibitanagn at hinuhuli ay hindi maaring malaman kung sino ang nagparatang sa kanila. Para daw ito sa kaligtasan ng taong nagsumbong. Ang isang naakusahan ay mabibigyan ng isang tao upang ipaglaban siya, ngunit hindi siya nag mamimili kung hindi ang judge. Mamimili ang judge ng isang tao na walang koneksyon sa naakusahan walang kinikilingan.

Paano kung umamin naman ito? Ang isang tao na naparatangan at nakapagdesisyon na akuin ang paratang ay maaring mabuhay(Hindi sigurado). Pag-uusapan ito ng mga Pari kung siya ba ay papatayin o di kaya’y papahirapan upang sumagot sa iba pang katanungan.

Pininiwalaan na ang mga witch na umaamin agad sa kanyang katauhan ay iniwanan ng demonyo na pinagkukunan niya ng lakas. Ang mga matitigas at hindi mapa amin ay ay pinaniniwalaan na protektado ng Demonyo, at labis na lamang ang pagsamba nila dito.

Ang paraan ng pagpapahirap sa kanila ay pinaniniwalaan na paraan ng pagpapaalis sa demonyo. Mula sa normal na pagpapahirap hanggang sa sobra na hindi mo maisip na magagawa iyon ng mga tao mapatunayan lamang na isang witch ang isang tao. Kung ito ay umamin habang siya ay pinapahirapan, kailangan niyang umamin muli upang masigurado na tinatanggap ang akusa sa kanya.

Kung ang isang tao na hindi umaamin at nabuhay mula sa pagpapahirap, aalagaan ito ng mga taga simbahan at hindi na kikilalanin bilang isang kristyano.

Ang mga umaamin naman ay bibigyan ng pagkakataon ng mga simbahan na magbalik loob upang maiwasan ang bitay.

Hindi pa dito natatapos ang pagpapahirap sa mga taong gusto nilang mapa amin. Ang mga prosecuter noong panahon na iyon ay mag aalok ng isang magandang buhay taong kinikilalang witch, kung ito ay magbibigay ng ibang ebidensya patungkol sa ibang kauri neto. Ngunit isa lamang itong sabihin nating “Trick” upang makakuha ng bagong pagtutuunan ng pansin. Hindi alam ng bikitima (ang taong naakusahan) na kung sakaling magbigay siya ng isang tao ay hindi niya makakamtam ang buhay na ipingako sa kanya, bagkus maari siyang makulong habang buhay na tinapay at tubig lamang ang bubuhay sa kanya. Malala ay hindi niya alam na maari pa din siyang pahirapan at patayin.
( Life’s unfair talaga )

Paano kung totoong witch ang kanilang nahuli at malakas ito? Wag mag-alala para sa mga nag-aalala. Nakalagay sa libro kung paano labanan ang bawat orasyon na kayang gawin ng isang witch. May ilang kakaibang salita ang maaring gamitin na nakasulat sa libro kung sakaling atakihin man sila ng isa sa mga mangkukulam.

Other Test to see if someone is a Witch:

May mga ibang gawain pa ang pinapaniwalaan upang malaman na witch ang isang tao. Nariyan ang”Swimming Test” hindi sila lalangoy dito. Pinaniniwalaan na ang isang witch ay hindi tinanggap ang sakramento ng baptismo, ang kanilang kawatan ay hindi tatanggapin ng kahit anong dagat o tubig. Ang mga napagbibintangan ay huhubaran at itatali, pagkatapos ay itatapon sa dagat. Titignan kung ito ay lulutang o lulubogung, kung ito ay lumubog mapapatunayan na isa nga itong tao.

Mas kilala ang gawain na ito bilang “Trial by water”. Isa itong lumang gawain na kung saan ang mga napagbintangan na kriminal o di kaya gumagamit ng mga maiitim n amhika ay itatapon sa rumaragasang tubig, at ang diyos na ang magdedesisyon kung ano ang kanilang magiging kapalaran.

Ginamitan din ng dasal upang makilala ang mga ito. Dahil sa paniniwala na kaakibat ng mga mangkukulam ang demonyo, at takot ito sa salita ng Diyos. Ang mga inaakusahan ay bibigyan ng isang bible verse upang kanilang basahin, kailangan ay hindi sila mautal at magkamali man lang. Kahit na sabihin na ang kanilang nadakip ay walang pinag-aralan at hindi nakakapag basa ay kailangan niya paring ipagpatuloy ang ipinapagawa sa kaniya. Anumang pagkakamali at maling bigkas ay pinaniniwalaang gawa ng Demonyo.

Pinaniniwalaan na ang mga witch ay hindi mahahawakan ang taong kanilang biniktima, kung kaya ang mga naakusahan na mangkukulam ay dinadala sa bahay mismo ng biktima at ipapahawak ito sa kanila. Kung hinawakan man nila ito at walang reaksyon na nagawa ay mapapatunayan na inosente ang tao, ngunit kung hinawakan nila ang biktima at magpakita ito ng kahit anong pagka-irita ay isa itong paniniwala na nasa ilalim ito ng orasyon nila.

Isa pa mga gawin ay ang pagpapakain ng isang cake sa mga hayop. Hindi ito basta bastang cake, ito ay mayroong espesyal na ingridients. Ang mga espesya na ingredients ay ang ihi ng taong nabikta ng witch, abo at makakagawa na ng espesyal na cake. Ang hayop na kakain neto ay hindi isang ligaw na hayop, ipapakain ito sa alaga mismo ng napagkakamalang witch. Kung sakaling gumana ito, makakapagsalita nag hayop at masasabi neto ang panagalan ng kanyang amo na isang mangkukulam.
( Totoo kaya? )

Ang paghahanap ng marka sa isang tao ay isang paraan ng paghahanap na kanilang koneksyon sa demonyo. Kahit anong marka at mga kakaibang makikita sa katawan ay isa nang kahina-hinala para sa mga Witch hunter. Kung minsan ay sinusunog o di kaya’y hinahati upang matanggal ang marka na ito.

Kung hindi man makahanap ng kakaibang marka ang mga witch hunter, mayroong madaming paraan. ( kung gusto madaming paraan ika nga). Ang “Pricking” o ang pagtusok sa isang bahagi ng katawan. Ayon sa libro ng mga witch hunter, ang marka ng demonyo ay insensitive at hindi nasasakatan. Kung patuloy itong tutusikin ay maaring pagmulan ng kakaibang marka na kanilang hinahanap.

Ang “Pricking” ay isa din gamit sa pagpapahirap sa mga nahuhuling witch, na ginagawa ng mga tinatawag na “Professiional Prickers” ngunit ang iba sa kanila ay isa lamang manloloko.

Hindi man makati ang likod ng mga napagkakamalang witch, kailangan itong kamutin ng mga pinaniniwalaang biktima nila hanggang sa bumuti ang kalagayan nito. Kakamutin ng biktima ang likod ng inaakusahan hanggang sa magdugo ito at bumuti ang lagay ng taong nagkakamot. Kung hindi man bumuti ang lagay ay hindi pa din makakligtas ang taong napagbintangan.

Kung walang epekto ang lahat ng ito, upang gumaling ang nasabing biktima. Pipilitin ng Judge ang akusadong mangkukulam na magsabi ng kung anong spell upang mawala ang sakit ng taong biktima, at para alisan ito ng demonyo. May ialng tao na nagsasabi ng ilang salita, ngunit hindi hindi nila muutakan ang judge kung saan titignan neto kung may nangyari bang maganda sa biktima. Kung wala? Wala na ding pag-asang mabuhay nag naakusahan.

Malleus Maleficarum and the jews:

Kung ang mga Jews ang magbabasa sa librong ginawa ni Kramer, masasabi nilang isa itong libro patungkol sa pag-ubos ng kababaihan. Ang pagtingin sa kababaihan na mayroong koneksyon sa mga demonyo, at maraming kaso ng pagpatay sa kanila ay nagpapakita na ang manunulat na si Kramer ay isang Homosexual o isang bakla.

Kung mag -aaral patungkol sa sinaunang panahon ay, masasabi na ang mga Jewish ang pinakaunang Witch hunter.

Ang pinaniniwalaan nilang pinaka una unang witch hunter ay si
Simeon b. Shetah(ca. 75 BCE ) Ayon sa paniniwala ng mga Jews, ang taong ito ay pumatay ng halos 80katao na pinaniniwalaan niyang mga witches. Ngunit ang paratang ng taong ito ay wala din patunay at hindi man lang hinayaan na makapagpaliwanag ang mg ataong kanyang inakusahan.

Magmula noong unang panahon ay hindi alam kung babae ba o lalaki ang isang witch, ngunit kung titignan ang isang Rabbinic view sa mga kababaihan. “temptresses seeking to seduce jewish men into sin via the medium of sexual pleasure”. Hindi maitatanggi na babae ang laging napagkakamalan na witch magmula noong unang panahon.

Ang sistematikong pagpatay sa mga pinaniniwalaang mangkukulam ng mga jews ang isang patunay na kakaiba na ang pagtingin sa mundo ng mahika sa matagal na panahon. Sa kultura ng mga ehipto, babylonians, griyego at mga romano; ang pag gawa ng mga kakaibang ritwal ay matagal na nilang ginagawa.

Pinaniniwalaan na ang librong “Malleus Maleficarum ” ay hinango sa libro ng isang Inquisitor na si John of Frankfurt sa kanyang akda na’Malleus Judeorum’ o ‘Hammer of the Jews’.

Dahil nga kilala ang mga hudyo na taliwas sa mga paniniwala at iba nag sinamasamba, at sila ay sumasamba sa demonyo upang magkaroon ng kakaibang lakas.

Ngunit pinaniniwalaan ni Kramer na mas masama ang mga taong gumagamit ng mahika tulad ng mga witches kumpara sa mga na mga Jews. Kahit na may mga natutunghayan na kakaiba si Kramer na ginagawa ng mga jews ay hindi niy aito pinapansin kung hindi mas mahalaga sa kanya ang makahuli ng babae sa paratang na isa itong witch o isang mangkukulam.

Kung ano man ang mga paniniwala na dinala ng mga jews sa bayang ng europa ay mayroong itong maling naidulot at naging dahilan ng maraming kamatayan ng mga kababaihan na tahimik lamang na namumuhay.

Maiisip mo ngayon na mahirap mamuhay bilang isang babae sa panahon na iyon, sa isang maling galaw, maling salita. Ang dating magandang buhay ay magiging impyreno dahil lamang sa mga maling paniniwala.

Sources

SOURCES

  • http://semiticcontroversies.blogspot.com/2013/10/the-malleus-maleficarum-witches-and-jews. html
  • https://www.sacred-texts.com/pag/mm/
  • https://listverse.com/2015/12/24/10-absurd-facts-about-historys-first-official-witch-hunter/
  • https://www.thoughtco.com/malleus-maleficarum-witch-document-3530785
  • https://www.history.com/news/7-bizarre-witch-trial-tests
  • https://www.thoughtco.com/malleus-maleficarum-witch-document-3530785

Report

Final Boss

Written by bulalordyt

Approved CommentRequestsReactionsVotedWebsite VisitYoutube BadgeFacebook BadgeAnniversary

What do you think?

10 points

Leave a Reply

Loading…

0

Ang tunog mula sa impyerno

The lost 10 Tribe of Israel