in ,

LoveLove

Lahat ba ng kalawang nakamamatay

Kung tayo ay masusugatan mula sa pagkahiwa ng isang maruming bagay o maruming bakal, ito ay agad nating hinugusan. Ang pinaka kinakatakutan natin mula sa sugat na ito ay ang tinatawag na Tenano.

Ang Tenanoay isang infection na mula sa isang bacteria. Mula sa maliit na sugat at sa mga bacteria na napunta dito, maaring maapektuhan ang buong katawan ng kung sino man ang mayroon nito. Nasa isip na natin na kapag nasugat tayo ng isang bakal ay tetano agad, pero lahat ba ng bakal ay nakakatetano?

Bago tayo magsimula, nagsubscribe ka na ba? Kung hindi pa, well ano pang hinihintay mo at ihit mon a din ang bell notification para lagi kang updated.

Ang tanong na ito ay mula kay John Laterus at ito ang Ask Bulalord.

Tetanus:

Farmers prone to tetanus, numbers shoot up | Deccan Herald

Sympre bago natin sagutin yan, alamin muna natin ang tetanus, ano ito, paano ito nakukuha at ilan pang mga importanteng bagay.

Ang sakit na ito ay maiilalarawan sa mga bagay tulad na lamang ng bigalaang pagbigat at pagsakit ng mga muscle sa katawan dahilan upang hindi ito maigalaw. Ang sakit na ito ay nagiging dahilan upang hindi magalaw ng isang tao ang kanyang leeg at panga, at nagdudulot sa ating katawan ng  muscle spasms.

Ang bacteria na pumapasok at dumadami sa loob ng isang sugat ay tinatawag na “Clostridium tetani”. Ito ay makikita sa lupa, sa dumi ng mga hayop at sa intestine ng tao. Sa madaling salita ito ay napakaruming bacteria. Ngunit ito ay hindi lamang pumapasok sa simpleng sugat, ito ay nakikita madalas sa mga malalalim na sugat o di naman sa mga dead tissue na nasa ating katawan.

Ayon sa medicine.net, ang mga nakukuha mula sa pagkakurot, pagkatusok at ilang insects bite ang madalas pasukan ng ganitong bacteria. Ang mga ito ay maari din pumasok sa mga paso na tumubo sa balat o di naman mga paltos o kahit anong sugat na malalalim na mula sa pagkakatusok o pagkakahiwa mula sa isang bagay. Sa sugat na nakuha mula sa tama ng baril, sugat na nakuha sa isang opera, at maging sa dental infections.

Mula sa pagpaparami ng bacteria, maglalabas ito ng isang malakas at napakatapang na toxin na pagsisimulan na nang nasabing infection. Ito ang dahilan kung bakit tinuturukan tayo ng anti tetanus kapag nakagat tayo ng aso o pusa dahil ang tetanus ay hindi lamang sa bakal nakukuha.

Isa sa pinaka prone na tamaan ng ganitong infection ay ang mga babaeng kapapanganak pa lamang, at sa mga sanggol na kanilang inilalabas. Delikado ito para sa uterus ng babae at sa umbilical cord stump ng isang sanggol.

Mula pa noong 1940’s, ang lahat ng bata at sanggol ay inaayayahang nang magpabakuna. Ang layunin ng bakunang ito ay upang maiwasan ng isang bata na magkaroon ng malalang infection. Ayon sa pag-aaral, ang sakit na ito ay patuloy na lumalaganap sa sa United States. Karamihan sa mga biktima ng bagay na ito ay mga matatanda. Lumabas na karamihan sa mga namamatay ay mga babaeng katatapos lamang manganak dahil ang mga ito ay hindi nabigyan ng bakuna bago pa lamang ito manganak o pagkatapos manganak.

Lumabas noong 2014 na halos dalawang libo ng mga sanggol ang tinamaan ng ganitongs sakit at halos siyam na libo naman nang mga matatanda ang napabalitang nakaranas ng Tetanus.

Ayon sa ilang pag-aaral, ang taong matatamaan ng ganitong bacteria ay makakaramdam ng sintomas sa loob lamang ng dalawang araw hanggang dalawang buwan kung ito man ay nabigyan ng sapat na gamot.

Symptom:

Case study of tetanus in an unvaccinated child. - MEDizzy Journal

Ano ba ang mga sintomas upang malaman kung ang isang tao ay mayroong ganitong sakit.

Ang isang taong napasukan ng bacteria sa kanyang malalim na sugat ay makakaramdam ng palagiang muscle spasm o pagsakit ng mga muscle sa kanyang katawan dahil sa tenanus toxin na inilalalabas ng  mga bacteria. Mula sa isang parte ng kanyang katawan ay maari na itong kumalat. Makakaramdam din ng sobrang pagkapagod, pagsakit ng ulo at pagka irita sa lahat ng bagay.

Isa din sa ilang sintomas ay ang hirap sa paglunok ng isang pasyente, pagkakaroon ng lagnat matapos makuha ang isang malalim na sugat; pagpapawis; pagtaas ng pressure ng dugo at pagbilis nang pagtibok na puso.

Ayons sa medicine.net, ang toxin na kumakalat sa katawan ay magiging dahilan upang patuloy na sumakit ang mga muscle sa katawan. Makikita ding sintomas ang paglock ng panga o tinatawag na “Lock Jaw” na tinatawag din na “Trimus”. Maging ang muscle upang tayo magkaroon ng normal na paghinga ay maapektuhan din, dahilan upang ang pasyente ay mahihirapan huminga na magiging sanhi ng kanyang kamatayan.

Ang mga taong nahihirapan sa kanilang paghinga ay maaring mailigtas at mapatagal ang kanilang buhay kung gagamitan ito ng mechanical ventilation na tutulong upang sila ay hindi mahirapan na huminga. Ngunit ang paraan na ito ay delikado din para sa pasyente. Dahil ang ventilation na gagamitin ay kailangang butasan sa lalamunan ang pasyente. Ngunit ang butas na iyon sa kanyang lalamunan ay maari din maapektuhan dahil sa infection at maging dahilan nang mas mabilis na kamatayan. So it’s a risks.

Complication:

Progress Against Tetanus, H.I.V. and Malaria – NextBigFuture.com

Kung ang isang tetano ay tuluyan nang kumalat at dumikit na sa nerve ending, ito ay mahirap nang tanggalin at nangangailangan nang panibagong nerve ending upang ito ay mabuhay muli. Dahil sa ganitong komplikasyon, ang gamutan sa bagay na ito ay tatagal ng ilang buwan.

Dahil sa komplikasyon, maaring masira ang ilang buto tulad nang spine at iba pa dahil sa mga spasm na nararanasan. Dahil na din sa mga namumuong dugo na mula sa ilang bahagi ng katawan, maari itong pagsimulan nang tinatawag na pulmonary embolism. Ang mga namumuong dugo ay magiging hadlang upang mahirapan sa pag hinga ang pasyente.

Respiratory failure, muscle spasms, Lack of oxygen yan ang mga mararanasan ng isang taong may tetanus. Kung ang mga ito ay hindi nagamot at hindi naagapan kaagad, ang pasyente ay mahihirapan at mamatay na lamang. Ayon sa mga eksperto, maari din magkaroon ng Pneumonia ang pasyenteng na tetano at ito ang magiging sanhi ng kanyang kamatayan.

Cure:

Ayon sa ilang sa pag-aaral na ginagawa sa bagay na ito. Ito ay nagagamot naman. Ang toxin na kumalat sa katawan ay hindi naman mag-iiwan ng permanenteng sira o komplikasyon sa katawan. Well, kung ito ay naagapan kaagad at mabilis na naalis sa katawan ng pasyente.

Kung ang isang tao ay nakitaan ng mga sintomas at na diagnose ng sakit na ito, maari itong pumunta kaagad sa malapit na hospital upang magpabakuna at makakuha ng tamang gamot. Kung ito ay naagapan kaagad, ang pasyente ay maaring mailigtas sa bingit ng kanyang kamatayan. Ngunit dahil ang ibang tao ay nakatira sa malalayo at liblib na lugar, ang  mga ito ay hindi nakakakuha ng sapat na gamot dahilan upang hindi maagapan at mamatay ang mga ito.

Hindi ganoon kadali ang panggagamot na ginagamit upang ang isang tao ay gumaling sa sakit na ito. Ayon sa Health line, kung nalaman kaagad na mayroong tenano ang isang tao; maari itong painumin ng antibiotics tulad na lamang ng penicillin upang mapatay ang bacteria na kumakalat sa katawan ng isang tao. Maari din itong turukan ng gamot tulad ng tetanus immune globulin o (TIG) upang unti-unting mawala ang toxin na gawa ng mga bacteria sa iyong katawan.

Para sa mga taong nakikitaan ng maagang sintomas ng tenanus infection at para sa mga dating nagpaturok ng immunization ngunit hindi naipagpatuloy. Ito ay maapektuhan pa rin ng tetano; ang mga taong ito ay diretsong tinuturukan ng TIG sa muscle na nakapaligid sa kanilang sugat, tinuturukan din sila ng kaunting gamot sa isang bahagi ng kanilang likuran.

Gamit ang gamot na muscle relaxer, makokontrol nito ang mga muscle spasm na nararamdaman ng iyong katawan. Isa pa sa maaring gawin hugasan kaagad ang isang sugat at takpan ito upang hindi na pasukan ng kahit anong bacteria.

Matapos ang gamutan na ito, kailangan pa din na hindi tumigil sa pagpapaturok ng gamot ang pasyente hanngang sa masigurado na wala na talaga ang mga bacteria na pumasok sa katawan neto.

Bago tayo magpatuloy, nagsubscribe ka na ba? Kung hindi pa, well ano pang hinihintay mo at ihit mo na din ang bell notification para lagi kang updated. Madaming magagandang topics tayong ididiscuss ditto sa channel na tyak kapupulutan nyo ng aral.

Prevention:

Tetanus: Symptoms, causes, and treatments

Sab inga prevention is better than cure.

Upang ang bagay na ito ay maiwasan ng mga bata at kahit nang mga matatanda; ang mga ito ay inaayayahan na magpabakuna. Ang bakuna na ito ay tinatawag na DTap shot o diphtheria-tetanus-pertussis shot. Ang bakuna ay upang maprotektahan ang mga bata sa tatlong sakit na dalikado para sa kanila. Mula sa respiratory infection, sa ubo at sa tetano.

Ayon sa research, ito ay hindi isahang bakuna kung saan isang beses lamang. Para sa mga sanggol kailangan nilang maturukan kung ito ay nasa dalawang buwan pagkatapos nitong ipanganak. Susundan ito sa pang-apat at pang-anim na buwan nito. Matapos maturukan mula noon ito ay anim na buwan, kailangan muli nitong maturukan kung ito ay nasa ika-labing limang buwan o isang taon at tatlong buwan; at magpapaturok muli makalipas ang tatlo pang buwan. Matapos ng lahat ng ito, ang bata ay kailangan bumalik kung ito ay nasa edad na apat na taon at anim na taon.

Kung ang bata ay nasa labing isang taon o labing dalawang taon na, ang ituturok na sa kanya ay Td vaccine o tetanus and diphtheria vaccine. Kailangan niyang bumalik kada sampung taon sa kanyang doktor upang manatiling ligtas sa tenano.

Kung ang mga ito ay nakukuha sa tamang oras at tamang lugar, makakasigurado kang ang katawan mo ay hindi papasukan ng kahit anong bacteria. Ngunit paalala na kahit na naturukan ng mga gamot na ito, matuto na hugasan ang mga sugat na nakukuha ng ating katawan. Kailangan itong hugasan ng malinis na sabon at malinis na tubig at dalhin agad sa malapit na ospital.

Kung ang isang tao ay pupunta sa isang lugar kung saan laganap ang kaso ng Tenanus infection, maari itong magpaturok muna upang masigurado ang kanyang kaligtasan.

Side Effect:

Tetanus | healthdirect

Ang pagpapaturok ng vaccine o immunization para sa tenanus ay mayroong ilang side effects. Ayon sa ilang obserbasyon, halos 25% sa mga taong nagpapaturok ng gamot ang nakakaranas ng ganitong sintomas. Ngunit ayon sa eksperto, ito ay hindi naman malala at madaling mawala.

Nariyan ang pananakit, pamamaga at pamumula ng lugar kung saan itinurok ang gamot. Dahil sa mga pangyayaring ito, binabawasan ang dosage na itinuturok sa mga pasyenteng nakikitaan ng side effect.

Contagious:

Tetanus bacteria, illustration - Stock Image - F023/8656 - Science ...

Ang isang tetano ay hindi nakukuha mula sa isang tao o isang hayop, ito ay hindi din nakakahawa. Ayon sa pag-aaral, kung ang isang tao ay nakitaan ng sakit na tetanus infection; ito ay hindi makakapang hawa ng ng iba.

Ang sakit na ito ay hindi nakukuha sa paghawak lamang sa isang tao o hayop na mayroong ganitong sakit. Hindi ito makukuha kung ikaw ay iinom sa pinag-inuman ng isang pasyenteng apektado at kahit anong physical contact pa ang gawin.

Ito ay nakukuha lamang kung ang isang sugat na malalim at hindi kaagad nahugas at nalinis, dahilan upang mapasukan ito ng kung ano-anong bacteria.

Kung tayo man ay nasugatan mula sa isang napaka ruming bagay o nagkaroon ng isang malalim na sugat, huwag itong  pabayaan lamang at linisin ito kaagad.Mula sa isang pako, nakatapak ng isang bubog o hakit anong matutulis na bagay na bumaon sa iyong balat.Matapos itong hugasan, maari itong pahiran ng alcohol at lagyan ng agua oxinada.Huwag din kalimutang takpan ito matapos magawa ang unang bagay na ito.

Mabuting uminom din nang gamot tulad ng penicillin.Kung nakaramdam nang mga kakaibang pakiramdam,huwag itong ipagsawalang bahala at pumunta na kaagad sa malapit na opspital o clinic na matatagpuan sa inyong lugar.Magpaturok na kaagad ng mga anti-tenano upang maiwasan ang mas malalang sintomas na maaring makuha mula dito.

Kung ang isang tao ay maingat lamang sa lahat ng kanyang ginagawa,maari itong maka-iwas sa kahit anong malalalim na sugat.Tandaan na ang pag-iingat ay isang bagay upang hindi pagsimulan ng mas malalang resulta.Tumingin lagi sa dinaanan at huwag lumabas ng walang saplot ang iyong mga paa.

RUST:

Spice of Lyfe: Chemical Reaction Of Rusting Iron Nail

Dito na tayo sa tanong mo boss john laterus. Amazingly, contrary to the popular belief. Ang kalawang ay hindi nagcacause ng tetanus. You see, scientifically, hindi kailangan ng tetanus ng isang kalawang para mabuhay.

Ang tetanus o ung bacteria nito na Clostridium tetani ay nabubuhay sa lupa, sa mga alikabok at sa mga jerbaks. So bakit natin nassociate ang kalawang sa tetano? Simple lang dahil ang kalawang kadalasan ay nakikita natin sa mga lupa kumbaga mga basura tinapon na o hindi naman kaya sa mga bahay dahilan para pamahayan sila ng bacteria ng tetanus.

Dahil nga ang mga ito ay mga microscopic bacteria hindi natin ito basta basta makikita at pwedeng mamahay sa mga alikabok at sympre ang mga ito ay posibleng mapunta sa mga bakal o hindi naman kaya sa mga pako.

Basically dahil ang mga bakal ay matutulis at mga matitigas na bagay, dahilan upang tayo ay masugat, tumatak na sa isip ng mga tao na ang bakal ay may tetanus. Pero again, hindi sa bakal nakukuha ang tetanus, kahit saan pwede mo itong makuha basta may malalim na sugat ka at nakuha mo ito sa isang maruming bagay. Again this is the reason kung bakit kapag nakagat ka ng isang hayop, may rabies man o wala ay kailangan mong magpaturok dahil hindi moa lam kung saan sila galing o ano ang kanilang kinain. Ang pag tusok ng kanilang ngipin sa iyong balat ang magiging dahilan ng pagpasok ng bacteria ng tetanus dito.

Sana ay nasagot naming ang iyong katanungan boss John Laterus. Sa may ganitong katanungan maari lamang na paki fill up ang form sa may description ng video para po malagay sa listahan. Hindi po kasi ako kumukuha sa comment section ng requests dahil natatabunan po sila.

Nagandahan ba kayo sa topic natin today? Kung ganun, baka pwede namang pakihit ang like para naman mainspire pa kaming gumawa ng mahahabang content.

Bago tayo magtapos wag mong kalimutang magsubscribe at iturn on mo na din ang bell notification para lagi ka naming kasama sa live chat. Tandaan na kung gusto mo ng bulalo na hitik sa impormasyon, hanapin mo lang si bulalord.. Maraming Salamat sa inyong panonood. Bulalord out.

Sources

Sources

  1. https://www.medicalnewstoday.com/articles/163063.php#symptoms
  2. https://emedicine.medscape.com/article/229594-overview
  3. https://www.medicinenet.com/tetanus/article.htm
  4. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tetanus/symptoms-causes/syc-20351625
  5. https://www.healthline.com/health/tetanus#treatment

Report

Written by bulalordyt

What do you think?

Leave a Reply

Ano ang silbi ng Philtrum?

Shroud of turin