Bakit tayo nag kakaroon ng Phobia

Lahat ng tao ay mayroong kinakatakutan sa buhay, ang iba ay panandalian lamang. Ito yung uri ng takot na mararamdaman mo sa isang bagay, ngunit kapag naranasan mo uli ay hindi kana takot. Mayroon namang ang takot sa isang bagay ay mula noong pagkabata at dinala hanggang sa paglaki.

Ngunit ang takot na ito ay hindi lamang basta basta takot at hindi ito normal. Ito ang tinatawag na phobia.

Alam nyo ba na ang phobia ay nagsisimula sa anxiety disorder? Alam nyo ba na ang phobia ay mayroong 5 kategorya at mayroong 3 uri? Anong edad ba nagkakaroon ng phobia?

Ilan lamang yan sa ididiscuss natin ditto sa video kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, ihit mon a ang subscribe button at iturn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na siksik sa impormasyon.

Ano nga ba ang isang phobia, at bakit tayo nagkakaroon nito? Ang tanong na ito ay mula kay Regan Rodriguez at ito ang ask bulalord.


Amygdala, Fear and Phobia:

Fears and Phobias, Hannah's story, What is fear?, Different kinds ...
Ang Amygdala ay isang parte ng ating utak na siyang dahilan upang makaramdam tayo ng isang takot sa ating katawan. Ang parte na ito ang siyang nagpaparamdam sa atin ng iba’t ibang emosyon tulad na lamang ng pagiging masaya, malungkot, at pagkaramdam ng takot.

Ito din ang nagbibigay sa atin ng survival instict, kung kaya’t sa tuwing mayroong panganib, ang parte na ito ang unang nakakaalam at ipapasa sa ating katawan, dahilan upang makaramdam tayo ng mga kakaibang pakiramdam.

Bago natin kilalanin ng mabuti ang isang phobia, alamin muna natin ang ipinagkaiba nito sa isang normal na takot. Ayon sa mga eksperto, ang fear na tinatawag ay isang normal na takot base sa nararamdaman ng ating katawan. Kung tayo ay mayroong nararamdamang panganib sa ating paligid, ang normal na takot ay ating mararamdaman.

Ayon sa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition


“Fear is the emotional response to real or perceived imminent threat, whereas anxiety is anticipation of future threat, Anxiety disorders differ from developmentally normative fear or anxiety by being excessive or persisting beyond developmentally appropriate periods.”

Ang phobia na tinatawag ay nagsisimula sa isang anxiety disorder na mayroong halong matinding takot mula sa isang bagay. Ang bagay na ito ay hindi madaling mawala at kailangan ng tamang proseso upang ang disorder na ito ay mawala sa isang tao. Mula sa isang bagay, sa isang hayop, sa mga pangyayari, sa isang lugar at maari din sa isang tao, ang mga bagay na ito ay maaring pagsimulan ng isang matinding takot.

Types of Phobia:

A to Z: List of Phobias, From the Strange to the Common

Ayon sa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders o DSM, madaming uri ng phobia na nararanasan ng isang tao. Ang lahat ng ito ay nakapaloob sa limang katergorya. Ang animal phobia o mga takot sa hayop, tulad na lamang ng mga ahas, mga daga, ipis;
Ang Natural Environment Phobia na takot mula sa isang natural na nangyayari sa paligid tulad na lamang ng isang malakas na kulog, sa matataas na lugar, at sa dilim.
Ang blood injection injury ay takot sa dugo, sa sugat , mga bagay na ginagamit upang makakuha ng dugo, mga bali sa katawan.

Ang iba ay malakas ang takot mula sa mga gawain na ginagawa sa pang-araw araw, halimbawa na lamang ang pagsakay sa isang sasakyan, pagsakay sa isang elevator o hindi naman pagsakay sa eroplano. Ito ay tinatawag na Situational Phobias.

At ang huling huli ay ang other phobias kung saan ilan sa mga halimbawa dito ay takot na malunod, sa mga maiingay na lugar at takot sa hindi paghinga.

Kinilala ng American Psychiatric Association o APA ang tatlong pang uri ng phobia. Narito ang tinatawag na specific phobia, na kung saan kapag nakita mo ang isang bagay na ito, ang katawan mo ay magpaparamdam ng isang hindi normal na pagkatakot. Dito pumapasok ang mga hayop na nasabi ng mga taga DSM o ung natural environment phobia.

Pangalawa ay ang Social phobia o social anxiety na kung saan ang isang tao ay natatakot sa isang mataong lugar, natatakot itong mapahiya, husgahan ng mga tao o hindi naman ay mapag-iwanan. Ang phobia na ito ay natural para sa mga taong mayroong anxiety disorder.

Ang panghuli ay ang Agoraphobia. Isa itong panic disorder na nararanasan ng isang tao. Halimbawa na lamang sa mga taong nakakaranas ng sobrang takot sa tuwing nag-iisa, nakakulong o di naman kaya sa mga masisikip na lugar. Tulad na lamang ng pagsakay sa elevator, o sa iba pang sasakyan. Kapag ang isang taong may agoraphobia ay naranas ito, hindi mapipigilan ang ilang pagsigaw, hirap sa paghinga, at labis na pagpapawis.

Ang social phobia at ang agoraphobia ay ang uri ng phobia na tinatawag din na complex phobia. Ito ay labis na nakakaapekto sa buhay ng isang tao dahil ito ay mahirap iwasan. Ang ilang mayroong kaso nang ganitong phobia ay hindi na halos lumalabas sa kanilang bahay.

Age and Symptomps:

Phobias | The Recovery Village

Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkakaroon ng isang phobia ay maaring magsimula sa murang edad pa lamang ng isang tao.Dahil ito ay maaring nagmula sa isang pangyayari noong ang isang tao ay bata pa, tulad na lamang ng mga aksidente, halimbawa na lamang ay nakulong sa elevator, muntikan malunod, at iba pang nakakatakot na pangyayari na nagdala ng labis na pagkatakot sa isang tao.

Mapapansin mo na mayroon kang phobia kapag pumasok ka na sa puberty stage, o early adulthood. Ang pagkakaroon ng phobia pagdating ng late age tulad ng edad na 30 ay hindi natural para sa mga eksperto.

Sa tuwing nakikita natin ang isang bagay na ating kinakatakutan, ang katawan natin ay magagawa ang mga hindi inaasahang bagay na delikado. Nariyan ang pakiramadam na kailangan ay malayuan natin ang bagay na ito kahit anong magyari. Ang isang taong may phobia dito ay hindi din alam ang kanyang gagawin tuwing makikita niya ang bagay na kanyang kinatatakutan. Ang mga taong mayroon ng ganitong sakit ay tinatanggap na lamang na sila ay takot sa bagay na ito, dahilan upang hindi nila makontrol ang kanilang katawan sa mga bagay na magagawa nito.

Dahil sa bagay na kinatatakutan ng isang tao, ang katawan niya ay magsisimulang magpawis ng sobra. Tuald nga nang sinabi ko kanina na hirap sa paghinga, panginginig; pagsikip ng dibdib o chest pain ang ilan sa mararamdaman mo. Mararamdaman din na parang mayroong maliliit na bagay na itinutusok sa iyong balat, panunuyo ng labi, pananakit ng ulo, pagkahilo at hindi mo na alam ang iyong gagawin.

Ang mga bagay na ito ang nararanasan ng mga taong nakakaranas ng totoong phobia sa isang bagay.

Bago tayo magpatuloy, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa ano pang hinihintay mo at isabay mo na rin ang bell notification para lagi kang updated sa mga bagong videos.
Treatment:

Ang bagay na ito ay maaring mawala kung ito ay pagtutuunan ng mabuting pansin. Ayon sa mga eksperto, mas madaling gumaling ang mga tao na alam at naiintindihan ang kanilang kalagayan. Malaking tulong din ito para sa nga eksperto na gagamot sa kanila pang malaman kung anong klaseng panggamot ang gagawin dito.

Ayon sa medicalnewstoday, ang ibang tao ay hindi na nagpapagamot dahil iniisip nila na iwasan na lamang ang mga bagay na kanilang kinatatakutan. Dahil sa iniiwasan nila ang bagay na ito, hindi nila nararamdaman ang mga nasabing sintomas. Ngunit ayon sa mga eksperto, kahit na iwasan ito ng isang tao, lalo na ang mayroong agoraphobia ay nangangailangan na makipag-usap at humingi ng tulong sa mga eksperto.

Dahil nga ang takot ng isang tao na mayroong agoraphobia ay nasa paligid lamang, ang kanyang pag-iwas ay hindi paraan upang pigilan ito. Ayon sa mga eksperto, ang pakikipag-usap sa mga psychiatrist, o hindi naman sa isang psychologist ay isang magandang simula upang mawala nang tuluyan ang takot.

Ang paggamit ng tinatawag na Beta Blockers ay nakakatulong sa labis na pagresponde ng katawan ng isang tao na mayroong phobia, kumbaga mapipigilan nito ang pagreact ng iyong katawan. Pero ang gamot na ito ay nagbibigay ng side effects katulad na lamang ng pagsakit ng tiyan, pagkahilo, at hirap na pagtulog tuwing gabi.

Ang tinatawag na SSRIs o Serotonin reuptake inhibitors ang gamot na madalas ibinibigay sa mga taong nakakaranas ng phobia. Ang gamot na ito ay naapektuhan ang serotin levels na isang parte ng ating utak. Pero katulad ng beta blockers, ang gamot na ito ay nakakapagdulot din ng kaparehong side effect.

Kung ang dalawang ito ay hindi nagkaroon ng magandang epekto o hindi nakapagpawala ng takot ng isang tao, ibinibigay nang mga eksperto ang tinatawag na monoamine oxidase inhibitor o ang MAOI. Ngunit ang mga taong umiinom ng ganitong gamot ay kailangan sumunod sa ilang bagay na ipinagbabawal sa kanila, tulad na lamang sa ilang mga pagkain.

Makakaramdam din ng ilang side effects katulad ng pagkahilo, pagloloko ng tiyan, pagiging active, pagkakaroon ng insomia, at ilang pananakit ng ulo. Ang mga pasyente ay binibigyan din ng isang tricyclic antidepressant tulad na lamang ng isang clomipramine o Anafranil. Ngunit ang mga taong iinom ng ganitong gamot ay maari ding makaranas ng labis na pagkatulog, panlalabo ng paningin, labis na pagpunta sa loob ng banyo, pagkahirap sa pag-ihi, panginginig, at panunuyo ng labi.

Overcoming Phobia:

How to Conquer Your Phobias - Overcoming Fear ⎪ Mamiverse

Tulad nga nang nasabi ko kanina, mayroong mga tao na hindi nagpapagamot at nagpapatingin sa doktor. Kung kaya mong alagaan ng mabuti ang iyong sarili, kung sa tingin mo ay kaya mo naman i handle ang iyong sarili. Hindi mo na kailangan pagdaanan at inumin angh lahat ng gamot na ito. Pero minumungkahi ko na kahit papaano magpatingin sa isang espesyalista ng sa ganun magkaroon ng ideya.

Ayon sa help guide, mayroong ilang bagay ang maaring gawin upang malapagsan mo ang mga bagay na nagbibigay ng takot sa iyo. Nariyan ang paggawa ng mga listahan ng mga maaring pangyayari na kung saan kasama dito ang mga bagay pinagmulan ng iyong phobia. Halimbawa na lamang, takot ka sa matataas na lugar, isipin mong nasa pinaka mataas na lugar ka, Ilagay mo ang mga maaring pangyayri bago ka mapunta sa sitwasyon na iyon.

Mula dito, maaring mabawasan ang panic attack na iyong nararamdaman sa tuwing mapupunta ka sa mga matataas na lugar. Ang isang bagay ay ang pagiging expose palagian sa bagay na iyong kinakatakutan. Sa una ay maaring hindi mo kaya, ngunit kung ito ay palagi mong nakikita, masasanay ka sa mga bagay na ito.

Kung ang isang tao ay palaging na eexpose sa bagay na kanilang kinatatakutan, maaring mawala ng paunti-unit ang takot na kanilang nararamdaman.Kung patuloy mong ginagawa ang mga bagay na ito, maaring mabawasan o ang maganda ay mawala na nang tuluyan ang takot na nagpapatiklop sa isang tao.

Kung ang lahat ng mga nasabi ko kanina ay hindi nagdala ng magandang epekto, maaring gawin ang tinatawag na “Hypnotheraphy”. Ayon sa research, ito ay isang uri ng hyponosis kung saan mahimbing na nakakatulog ang isang tao at hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ang isang hypnotheraphy ay isang paraan upang madadagdagan ang awareness na nakakatulong upang matutunan at mapag-aralan nang mabuti ang iyong phobia.

Mula sa isang hypnotheraphist, ito ang tutulong upang ma-visualize mo sa sarili mong utak ang bagay na nagdadala nmg takot sa iyo. Habang iniisip mo ang bagay na ito, hindi ka makakaramdam ng takot dahil sa naibibigay na peacefulness, at relaxiation na mula mismo sa theraphy.

Ang mga bagay na mula sa theraphy na ito ay iyong matatandaan ng mabuti, at makokontrol mo din kung ikaw ay gigising o hindi.

So to answer your question, kaya tayo nagkakaroon ng phobia ay dahil sa traumatic events na nangyari sa atin nuong bata pa tayo. I know iknow, sasabihin mo sa akin, papaano ung mga taong takot sa mga normal na bagay kagaya ng isang rug, isang tinidor at iba pa.
May dalawang sagot sa tanong na yan. Una na nga ung sinabi ko, mga events na nangyari hindi lang sayo kundi sa ibang tao na Nakita mo, maaring sa isang pelikula o nakwento ng magulang mo.

Ang pangalawang sagot, sympre papasok na ang “reincarnation”. Base sa pag-aaral ni stenvenson, 36% sa kanyang mga pinagaralang kaso ay related sa pagkasawi. Halimbawa na lamang, namatay ang isang tao sa past life nya, sa next life nya ay magkakaroon sya ng takot sa tubig. Ang mga taong sinunog nuong past life magkakaroon ng takot sa apoy. Pero my friends, pagdating sa scientific community, ang research ni Stevenson ay hindi aprubado. Maraming tanong na hindi sya nasagot at nagfocus lang sa mga cases na mayroong reincarnation. Regardless, I think this open a whole lot of ideas na baka nga posible ang reinkarnasyon.

Sana ay nasagot naming ang iyong katanungan kay Regan Rodriguez. Sa may ganitong katanungan maari lamang na paki fill up ang form sa may description ng video para po malagay sa listahan. Hindi po kasi ako kumukuha sa comment section ng requests dahil natatabunan po sila.

Nagandahan ba kayo sa topic natin today? Kung ganun, baka pwede namang pakihit ang like para naman mainspire pa kaming gumawa ng mahahabang content.

Bago tayo magtapos wag mong kalimutang magsubscribe at iturn on mo na din ang bell notification para lagi ka naming kasama sa live chat. Tandaan na kung gusto mo ng bulalo na hitik sa impormasyon, hanapin mo lang si bulalord.. Maraming Salamat sa inyong panonood. Bulalord out.

Sources

Sources

  1. https://www.verywellmind.com/list-of-phobias-2795453
  2. https://www.verywellmind.com/hypnotherapy-2671993
  3. https://www.helpguide.org/articles/anxiety/phobias-and-irrational-fears.htm
  4. https://www.medicalnewstoday.com/articles/249347.php#symptoms
  5. https://www.medicalnewstoday.com/articles/249347.php#what-is-a-phobia
  6. https://online.grace.edu/news/human-services/difference-between-fear-and-phobia/

Report

Final Boss

Written by bulalordyt

Approved CommentRequestsReactionsVotedWebsite VisitYoutube BadgeFacebook BadgeAnniversary

What do you think?

Leave a Reply

Loading…

0

Necronomicon

Bakit tayo binabangungot?