in ,

Ano ang Nuclear Radiation?

Ang radiation ay isang enehiya na umiikot sa space. Ang enerhiya na ito ay mula sa matter na makikita sa isang rays at sa mga high speed particles. Madalas ang radiation na dumidiretso sa ating kawatan ay mula sa araw. Ang radiation ay hindi natin mararamdam, ngunit dahil sa mga makabagong teknolohiya; ito ay maari nating ma detect at masukat. Sa ganitong paraan, maari natin itong iwasan.

Ang radiation na nakukuha mula sa araw ay tinatawag na Ultraviolet radiation. Ang radiation na ito ay mayroong higher energy kumpara sa mga nakukuha sa space, sa hangin at maghing sa mga earth rocks. Ang radiation na nakukuha sa araw ay maaring magamit sa mundo ng medisina.

Ayon sa research, ang isang radiation ay mayroong two basic physical forms. Una, ang electromagnetic radiation kung saan ito ay pure energy ngunit wala itong weight. Ang ganitong uri ng radiation ay makukuha sa araw, x-rays, radar at mga radio waves, ang mga ito ay mayroong pulsating rays o waves ng electrical at magnetic energy. Ang pangalawa naman ay ang particle radiation na mayroong energy at weight.

Ang ating katawan ay matagal nang expose sa isang radiation mula sa mga microwaves, wireless devices, cellphones, radio waves, visible light at marami pang bagay. In other words, araw-araw nating nakakasalamuha kahit saan pa tayo magpunta. Ayon sa isang research, kung ang isang radiation na pumapasok sa katawan ng isang hayop o ng isang tao. Mula sa paglangahap at minsan ay nakakain natin ito, ito ay hindi na maalis at hindi matatanggal sa cells,tissues at organs ng isang living organism. Mula sa bagay na ito, maari itong magrealese ng delikado at malakas na enerhiya panghabambuhay .Ang mga radiation na ating nakukuha mula sa x-rays at mga gamma rays na tumatama sa ating balat ay maaring makamatay o di kaya makasakit sa atin.

Ayon sa mga pag-aaral, ang electromagnetic radiation ay nakukuha mula sa isang T.V, computer at high voltage electrical lines. Ang mga radiation na naibibigay ng bagay na ito ay isang uri ng Non ionizing radiation. Kahit na palagi nating nakakasama ang mga radiation na ito, lumalabas na ang tinatawag na Ionizing Radiation ang mas delikado dito. Ang ionzing radiation ay mula sa mga nuclear bombs, nuclear reactors, dental at medical x-rays at mga CT scans.
Ang isang Ionizing radiation ay isang large subtomic particles na patuloy na gagalaw once na dumapo ito sa isang bagay o isang living organism. Ngunit ang uri na ito ay madaling pigilan kung ito man ay dumapo sa ating katawan, ngunit delikado kung ito ay makakapasok sa loob mismo ng ating katawan.

Nuclear Radiation:

Ang mga nuclear power plants, nuclear weapon na ginagamit nang mga mayayamang bansan sa iba’t ibang panig ng mundo. Dahil sa mga nuclear things na ito, ang nuclear radiation ay hindi na iba sa atin. Ayon sa research, ang mga radiation na nakukuha natin sa mga bagay na ito ay hindi lamang puro kasamaan ang hatid sa ating buhay well depende kung paano mo magagamit ang mga ito.

Ayon sa Specialist in radiation protection, mayroong apat na uri ng radiation mula sa mga nuclear things. Nariyan ang Alpha Radiation; ang uri ng radiation na ito ay masasabi nating hindi gaanong delikado. Inilalarawan ito bilang mabigat at short range particle na isinasama sa mga heluim nucleus. Wala itong kakayahang masugatan ang ating balat, ngunit mag-ngat dahil maaring magkaroon ng masamang resulta kung malalanghap at kung pumasok man sa isang sugat. Gamit ang thin-window Geiger-Mueller o GM, maari netong madetect ang isang Alpha Radiation. Hindi ito madaling makita dahil hindi ito ito nakakasira ng kahit anong bagay.

Pangalawa ay ang Beta radiation, hindi tulad ng alpha. Ang beta ay magaan ngunit ito ay isang short range particle din na isinasama sa isang electron. Kung ang radiation na ito ay dumapo sa balat ng tao , maari netong maapektuhan ang balat hanggang sa tinatawag na “germinal layer” na maari namang mag produce ng bagong skin cells. Ayon sa pag-aaral, kung isang high-level na beta ay hinayaan na tumagal sa isang balat , maari itong mag cause ng skin injury.

Ang Gamma at Xray radiation. Ang dalawang ito ay halos iisa lamang. Ito ang pinakamalakas kumpara sa alpha at beta, kung ang radition na ito ay madikit sa kahit ano, ito ay maaring masira. Delikado ito para sa ating balat, at mas lalaong delikado sa loob ng ating katawan. Ang dalawang radiation na ito ay ang mga radiation na nagmumula sa sikat ng araw at mga radio waves.

Chernobyl Accident:

Balikan muna natin ang isa sa pinakamalakas na pagsabog ng isang nuclear power plant sa ukraine noong April 1986. Ayon sa mga ilang research, ang pag-sabog neto ay dahil sa ilang kamalian ng mga mismong trabahador neto. Sa pagsabog ng power plant na ito , halos tatlongpong trabahador ang namatay sa insidente. Ang iba ay namatay dahil sa mga pinsala sa kanilang katawan, ngunit ang iba ay namatay dahil sa radiation na hatid ng lugar. Doon ay halos 273 na trabahador ang nakitaan ng mga sintomas na mula sa radiation, at nang sumunod na araw, 134 pa na tao ang nagsabing may kaparehang sintomas.

Matapos ang ilang linggo, halos 28 na tao ang namatay mula sa radiation. Ayon sa mga eksperto, ang iba pang tao na namatay ay walang kinalaman sa radiation na hatid ng pagsabog. Hindi na tayo magdedelve in pa sa Chernobyl kasi may nagrequest din ng topic na ito at dun tayo magdedeep dive, sa ngayon short summary lang muna.

Health harm:

Dahil tayo ay expose na sa radiation, prone din ang ating katawan sa mga iba’t ibang sakit. Ang sakit na ating makukuha ay mababase kung gaano tayo kadalas sa isang radiation. Ayon sa mga eksperto, ang mga taong expose sa radiation na nasa 200rem((2000 millisievert) ay maaring magkaroon ng tinatawag na radiation sickness. Kung ang isang tao na may cancer ay laging nagpapa CT scan, ang sakit ng taong ito ay hindi mababawasan; ito ay maaring mas lumala pa. Ang limang beses na pag CT scan ay mayoong dosage ng radiation na aabot sa 10rem((100 millisievert, mSV).Lumabas sa pag-aaral na ang mga americano ay nakakakuha ng 0.3rem(3 mSv) na radiation mula sa araw sa loob ng isang taon.

Kung ang isang tao ay mayroong Radiation sickness, ito ay maaring magakaroon ng pagdudugo at maaring magkaroon ng hiwa ang lining ng kanilang gastrointestinal tract, ang gastrointestinal tract ay ang hollow organs na nakapalibot sa ating stomach, mga intestine. Ang Chernobyle accident na nangyari noong April 26 ,1986 ay nagresulta ng halos 140 na tao na nagkaroong ng ganitong sakit.

Dahil sa ating tinitirahan, kinakain at ginamamit na ang lahat ng ito ay expose din sa mga radiation. Ang mga tao ay prone din sa mga sakit tulad ng Leukemia, lymphoma, solid tumors sa kahit anong parte ng katawan; bone and blood disorder; lung cancer; breast cancer; endocrine disprution; reproductive abnormalities; accelerated aging procecss; birth defects; congenital malformation at mga kidney o liver damage.

Effect:

Alam na natin ang maaring gawin ng radition na maari nating makuha mula sa maraming bagay na ating ginagamit bilang isang tao.

Ayon sa Gizomodo, ang panandaliang exposure sa isang ionanizing radation ay maaring maglead sa isang sakit. Ang Acute Radiation Syndrome (ARS) o mas kilala sa tawag na radiation poisoning. Ang mababang dosage ng radiation ay maari nang magparamdam ng sakit na flu. Dito ay makakaranas ng pagkahilo, pagsusuka, pagsakit ng ulo at pagkahimatay na mapupunta sa isang lagnat. Maari ding makakita ng mga kakaibang sunburn sa balat at minsan ay pagtutubig na tinatawag na acute radiodermatitis.

Ang pagka expose ng ating katawan sa large dosage of radation, ang blood cells natin ay unti-unting mamatay. Isama na din sa mga sintomas ng diarrhea, na kapag hindi nagamot kaagad ay maaring ikamatay ng isang pasyente.

CURE:

Sa mga pag-aaral at ilang cases, ito ay maaring magamot. Ngunit ang mga gamot na gagamitin para sa sakit na ito ay delikado din para sa ating immune system. Maaring gawin ang blood transfusion at uminom ng mga antibiotics, ngunit mula dito; magsisimulang bumaba ang mga white cell count sa katawan , at magkakaroon ng acute radiodermatitis dahil sa mababang platelets.Maari din magkaroon ng sakit tulad ng anemia ang pasyente dahil sa pagbaba ng red blood cells.

Kung ang isang pasyente ay tamaan ng isang nuclear radiation. Panigurado ang buhay neto ay hindi na magtatagal. Ang isang pasyente ay maari na lamang tumagal nang halos dalawa hanggang tatlong araw depende sa lakas ng radiation.

Shield:

So we can’t run but we can hide.

Ayon sa mga eksperto, kung alam natin kung paano i manage ang ating oras at distansya ay maari tayong malayo sa mga kapahamakan na dala ng radiation. Halimbawa ay mula sa radiation na makukuha sa araw tuwing umaga. Maaring limitahan ang paglabas at pagkabilad dito, maaring gumamit ng payong. Kung ang isang tao ay matagal na naexpose sa direct na pinamumulan ng radiation, ito ay delikado. Ngunit kung maiiwasan natin na tumagal sa tabi neto, ang risk sa atying buhay ay bababa.

Kung alam mong may radiation ang isang lugar ay umalis kaagad, matuto ding dumistansya. Ang T.V ay isang source ng radiation, maaring tayong lumayo dito at huwag masyadong lumapit. Ngunit huwag mangamba na makakuha agad ng sakit mula sa mga bagay na ito. Tandaan na ang mga non-ionizing radiation ay hindi naman medyo delikado. Ito ay nakapdepende pa din sa dami ng dosage at anong klaseng radiation ang ating nalapitan. Ang TV at ibang mga bagay na kasama natin sa pang-araw araw ay may non ionizing radiation.

Ayon sa research,ang mga tao ay maaring gumamit ng panangga mula sa mga radiation tulad ng alpha , beta, at gamma x-rays. Gamit ang iba’t ibang makakapal na baga, at mga absorber ay maaring makabawas sa exposure ng isang tao mula dito. Maaring gumait ng barrels, boards, mga sasakyan , buildings mga lead at maari din tubig. Ang tubig na kakailanganin upang hindi tamaan ng isang gamma x rays na siyang pinaka malakas ay kailangang nasa 13ft.8 na lalim.

Pass:

Ayon sa isang health physicist na si Peter Caracappa,
“If someone has contamination on their outside – on their skin and clothing – prudent practice would be that you would want to eliminate that, Washing it off is good for them and good for everybody around them.”

Kung ang isang tao na nadapuan ng isang radiation sa kanyang katawan ng hindi niya alam at natanggal niya ito ng hindi niya alam. Hindi na niya ito maiipapasa. Kung ang isang radiation ay nakakain o hindi kaya’y nalanghap at pumasok na sa kanilang katawan, ay walang paraan upang mapunta pa ito sa iba.
Ayon sa livescince, ang mga damit na naexpose sa radiation ay wala hindi na makakahawa pa..

Penetrate:

Tulad ng nang nabanggit ko kanina, maari tayong gumamit ng panangga mula sa mga radiation. Ang isang gamma x rays ay maaring banggain ng isang makapal na pader. Gamit ang mga makakapal na panangga , ito na mismo ang aabsorb sa mga malalakas na radiation.

Radiation and Enviroment:

Magmula noong sumabog ang Chernobyl noong 1986, ang radiation nito ang sinisi nang pagakmatay ng mga tao sa kalapit netong lugar. Ang mga abot na lugar na may layong 125,000 squre miles na mula ukraine at russia ay nagsabing dahil sa radiation. Ang kanilang mga pananim na halaman at mga prutas ay nasira.

Dahil nga ang malakas na radiation ay maaring makasira sa tao at maging sa hayop. Prone din ang ating paligid dito, at sa buong ecosystem. Ang mga halaman na naabot ng radiation sa russia ay tatlong taon bago muli nakapaglabas ng mga prutas, at tatlong taon bago ang mga ibang halaman ay muling nabuhay. Pero ayon sa mga scientist, ang tatlong taon ay masyadong madali upang makapag produce muli ang mga puno’t halaman.

Sa mga pagpapasabog ng mga nuclear weapon, kumakalat din radiation na maryoon neto. Sympre alam naman natin na mayroon itong mga tintawag na nuclear power plants at ang mga ito ay nakakasira din ng ecosystem. Dahil nga ang mga power plants ay ginagamitan ng malamig na tubig upang mapigilan ang overheating ng system neto, nagagawa netong kunin lamang ang malamig na tubig at ibalik sa dagat ang mga maiinit. Dahil hindi sanay ang mga isda sa ganitong init, maari itong mamatay na maaring ikasira ng ekonomiya.

Banana:

Ayon sa isang pag-aaral, ang isang banana o isang saging ay mayroong potassium at ang isang potassium ay nabubulok. To be exact ang potassium na mayroon ang saging ay isotope potassium-40 at ito ang dahilan ng radiation ng saging. Naku baka mamaya sabihin nyo sa nanay nyo, Ma, wag ka ng bumili ng saging may radition daw yan sabi ni bulalord. Teka lang, di pa tapos ung video.
Ayon sa ilang pag-aaral, wala pa namang namamatay sa pagkain ng saging, o di kaya’y may nagreport na sila ay nagkaroon ng sakit na ARS o Acute radiation syndrome dahil sa pagkain neto.

Ayon kay Robert Frost, para sa kanya ang saging ay radioactive. Maari ka ding mamatay sa radiation kung ikaw ay kakain ng halos 10,000,000 sa loob ng isang araw lamang. Teka lang, anim na 0 un. Ikaw ba naman makakain ka ng 10 million sa loob ng isang araw? Ano ka si Kirby?
Maari ka ding magkaroon ng chronic symptoms kung susubukan monmg kumain ng halos 274 bananas kada araw sa loob ng pitong taon.

Ayon naman kay Ramzi Amri, ang ating katawan ay binubuo ng madaming cells. Ang mga cells natin ay gawa mula sa mga organic molecules na kung saan gawa naman mula sa mga carbon. Ang mga carbon atom na nasa ating katawan ay mayroong nuclues na nagtataglay ng 12-14 particles. Ang atom na mayroong nuclues na mayroon 12 particles ay normal lamang, ang nuclues na mayroong 14 particles ay isa nang radioactive, ang lahat ng ito ay nabubuhay mula sa cells ng ating katawan.

Ang isang taong nabuhay ng halos 117 years ay nagsasabing, ang saging ang isa sa pinagkukunan niya ng lakas sa pang araw-araw.

Ayon sa isang Senior Systems Engineer na si Sourav Gupta, halos lahat ng bagay sa ating paligid ay radioactive.

Ang pagkain ng saging ay hindi naman talaga nakakamatay. Maari na huminga ng maluwag kung sino man ang nag-aalala para sa kanilang kalusugan.

Dahil nga ang isang radiation ay hindi natin nakikita, naamoy, at nahahawakan. Ang iba ay natatakot para sa kanilang kalagayan kung sila man ay maexpose dito. Ayon sa pag-aaral, ang kaunting radiation ay maganda para sa ating katawan at kalusugan.

Ngunit mabuting tayo ay mag-ingat at huwag nating abusuhin ang ating katawan. Limitahan ang pag-gamit ng mga gadgets dahil ito ang isang bagay na pinakamalapit sa atin na pinagmumulan ng radiation.

Sana ay nabusog naming ang iyong curiosity boss Andrio Tayer.
Sa may ganitong katanungan maari lamang na paki fill up ang form sa may description ng video para po malagay sa listahan. Hindi po kasi ako kumukuha sa comment section ng requests dahil natatabunan po sila.

Sources

Sources

 1. https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/let-me-ask-you-this-are-bananas-radioactive-and-is-it-true-that-eating-too-many-can-kill-you-9610080.html
 2. https://sciencing.com/the-effects-of-nuclear-radiation-on-the-environment-13428111.html
 3. http://www.worker-health.org/radiation.html
 4. https://www.livescience.com/13444-radiation-exposure-contagious.html
 5. http://nuclearconnect.org/know-nuclear/science/protecting
 6. https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/radiation-and-health/nuclear-radiation-and-health-effects.aspx
 7. https://gizmodo.com/what-nuclear-radiation-does-to-your-body-5928171
 8. https://www.scribd.com/document/76352553/Radiation-Sickness
 9. https://www.livescience.com/13250-radiation-health-effects-japan-nuclear-reactor-cancer.html
 10. https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx
 11. https://hps.org/publicinformation/ate/faqs/radiationtypes.html

Report

Written by bulalordyt

What do you think?

Leave a Reply

Origins of Life

Ipis lang ang makakasurvive sa sa radiation?