Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

“The Nephilim were on the earth in those days—and also afterward—when the sons of God went to the daughters of humans and had children by them. They were the heroes of old, men of renown.” Genesis 6:4

Ang unang bahagi kung saan una ndin nabangit ang isang nilalang.Ang kinilalang Nephelims.Kung ating babalikan ang ilang ating mga nakaraang p ag-uusap, makikita natin na naikabit na ito sa maraming nilalang.Kung minsan ay halimaw, higante at mas kilala ang mga ito bilang mga anghel na pinababa ng Diyos sa lupa upang paglingkuran ang mga tao.

Madaming kwento na din ang lumabas kung paano ang mga nilalng na ito ay nagkaroon ng malalim na relasyon sa mga tao.
Alamin natin kung ano pa ba ang mga kakilanlan ng nilalng na ito base sa pag-aaral ng iba’t ibang mga eksperto.

History:

The Nephilim: Giant Offspring of the Sons of God and the Daughters ...

Ayon sa mga tyradisyunal na pagkakaintindi sa nilalang na ito, kinikilala ito bilang higante.Kung tatanungin ito sa mga mananaliksikk s amga salita, inilalarawan nila ang Nephelim bilang isang higante na kung saan ang kakayahan nito ay maiikumpara sa mga normal na tao.Ayon sa ancient-origins, ang salitang “Nephelim” ay nagmula sa salitang “Naphal” na ang ibig sabihin ay “To fall”.

Ayon sa mga mananaliksik, ang salitang “Naphal” ay masasabi sa isang tao na kukng saan malapit nang bumagsak o isang tao na hindi na mabibigyan pa ng tulong.Kumbaga ang ibig sabihin ng salitang ito ay hiwalay sa ibang mga tao, o hindi naman ay hindi ito tanggap.Tulad ng nasabi ko kanina, hindi lamang sa bibliya nakakbit ang nilalang na ito.

Napag-usapan na natin ang isang siyudad na binubuo ng mga matatalinong tao na kung saan , sa panahin ngayon ay isa pa din malaking misteryo.Nasabi ko na din sa nakaraang video na kung saan ang mga Nephilim ay nakakabit sa mga taong nanirahan sa atlantis.Ayon sa mga paniniwala ng iilan, ang mga Nephelim ay ang mga higanteng tao na nakatira mismo sa bayan ng Atlantis.

Ang ilang mga paniniwala sa mga nilalang na ito , ang mga Nephelim ay mga Homo sapiens-Neanderthal hybrid.Ayon sa ilang paniniwala patungkol sa teorya na ito, ang lahi ng m ga taongh nabubuhay sa panahon ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon upang makasama ng matagal ang mga Neanderthal.Dahil sa ganito, nagkaroon din ng paniniwala na ang mga ito ay nabuhay katulad na lamang ng mababasa sa bibliya.

Well, it’s just a theory. dahil nga ang mga Nephilim ay pinaniniwalaang higante at ang mga homo sapiens na tao ay mga maliliit lamang na hindi aabot ilan daan talampakan ang laki nito.Ang teorya na ito ay nawala din sa pagdaaan ng panahon.

Sa tagal ng panahon , maraming mga ekspeto na ang nagtangakang magpaliwanag sa tunay na katauhan ng nilalang na ito.Mula sa iba’t ibang kwento at paniniwala, tignan natin kung ano pa ba ang mga pagkakakilalan ng mga nilalang na ito.

The Nephilims in the Bible:

What's the difference between a giant and the "nephilim ...

Ayon sa Biblical archeology , ang verse na aking nabangit kanina ( Genesis 6:4 ) ay ang unang magiging clue upang maintindihan ang pagkakailanlan ng nilalang na ito.Kung isasalin natin sa salitang ingles ang salitang “Nephelim” na ang ibig sabihin ay “Fallen Ones”.It o ang kinikilalang anak ng mga divine being na kung saan mga anak ng Diyos at anak ng mga mortal na babae.

Ayon sa paniniwala ng mga Kristyano, ang Nephelim na ipinakilala sa Bible ay mga anak ng Diyos na kung saan mga “Fallane Angels” o hindi naman mga anghel na nagrebelde sa Diyos at dahil dito sila ay pinababa sa langit.Ang mga ito ay nakipagtalik sa mga tao o pinaniniwalaan na sumanib sa mga lalaking mortal at doon nila ginawa ang kanilang balak.

Dahil sa kalahating anghel at kalahating tao ang mga naging anak ng mga nilalang na ito, kinilala ang nephelim bilang “mighty men who were of old, the men of renown.”

Ngunit dahil nabanggit muli ang mga ito sa mga bible verse na Numbers 13:33

“We saw the Nephilim there (the descendants of Anak come from the Nephilim). We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them.”

at Ezikiel 32:27

“But they do not lie with the fallen warriors of old, who went down to the realm of the dead with their weapons of war—their swords placed under their heads and their shields ,resting on their bones—though these warriors also had terrorized the land of the living.”

Kinilala din ang mga ito bilang mga higante at mga taagapagtanggol na nabuhya sa bibliya.Kung babasahin ang Genesis 6:5

“The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. “,

Dahil sa ganitong mga kaisipan, pinaniniwalaan ng mga mag-aaral ng bibliya at ilang mga ekperto na sila ang dahilan kung bakit ginawa ng Diyos ang malaking unos na pumatay sa maraming nilalang na nabuhay sa mundo.Ngunit kung babalikan natin ang verse 4 ng chapter 6 , nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan kung masama nga ba talaga ang mga nilalang na ito.

Ngunit kahit na mayroong ganitong pagtatalo, nagkakasundo ang ilan na ang mga ito ay mga supernatural being na kung saan nabuhay sa mundo.Ayon naman sa iba, ang mga Nephelim ay mga tao lamang.Ito ang mga dating tao na labis na sumasamba at malakas ang pananampalatay sa Diyos , ngunit marahil sa labis na kasamaan na lumlaganap sa mundo noon ay naimpluwensyahn ang mga ito at naging masama.

Ayon sa ilang mga Theologians, ang mga katagang “Sons of God” ay kumakatawan sa mga descendants ni Seth na kung saan pangtalong anak ni Adam at Eve na nabanggit din mismo sa bibliya.Ang ilang mga naging anak ni Seth ay natawag na Nephelim dahil sa hindi nila pagsunod sa kagustuhan ng Diyos.

Ayon sa ilang mga pananaliksik , pinaniniwalaan ng St.Agustine at ng iba pang mga Jewish Theologians na ang kinikilalang “Daughthers of Humans” ay ang mga naging anak ni Cain na siyang ipinatapon ng Diyos dahil sa pagpatay nito sa kanyang kapatid na si Abel.Ang pagkakakilala sa mga nilalang na ito bilang pagiging malaki, ay maaring isang methapor lamang na naglalarawan na sila ay malalakas na manlalaban.

The Nephelim in the Book of Enoch:

Who Were the Nephilim in the Bible? Scripture Meaning & Facts

Una , alamin muna natin kung anong klaseng libro ba ang book of Enoch.So, si Enoch ang kinikilalang great-grandfather ni Noah.ang mga nakasulat sa kanyang libro ay mga demonyo , mga anghel at iba pang mga kakaibang nilalang.Nakasaad sa libro na ginawa ni Enoch ang ilang pinaniniwalaang pangyayari na hindi nailagay sa bibliya.

Ipinaliwanag din dito kung ano nga ba ang tunay na dahilan kungh bakit ginawa ng Diyos ang malaking unos o ang tinatawag na The great Flood.Dahil lahat ng mga nakatagong nilalang na hindi nabangit ng sakto sa bibliya, ipnakilala din dito ang mga Nephelim.

“And the angels, the children of the heaven, saw and lusted after them, and said to one another: ‘Come, let us choose us wives from among the children of men and beget us children.” Chapter 7 Book of Enoch.

Mababasa sa Ethiopian Book of 1 Enoch, mababasa sa libro na ang mga angel na anak ng langit ay nagkasundo na pumili ng kanilang mga mapapangasawa upang madala nito ang kanilang magiging anak.Ang kinilalang si Samyaza na kung saan siyang nanguna siya sa pangangalakad sa mga ito.

Mababasa na halos dalawang daang anghel ang pinangunhan ni Samyaza uoang magawa ang kanilang napagkasunduan.Mula sa pakikipag ibigan ng mga anghel, ang mga babaeng kanilang napili ay nagkaroon ng anak na higante.Ang laki ng kanilang mga anak ay halos kasing laki ng nagawang barko ni Noah.

Noong una ay maayos naman ang pakikisama nito kasama ang mga tao, ang lahat ng napapagtrabahuhan ng mga tao ay kanilang ipinanglalaman tiyan.Nagkaroon ng problema noong wala nang halos maipakain sa mga ito at nagsimula na ang mga higante na magrebelde.Nagsimula na ang mga higante na kainin ang mga ibon , ang iba’t ibang mga hayop na kung saan ang laman ng mga ito ang kanilang pagkain at ang dugo ang kanilang nagsisilbing inumin.

Dito nagsimulang makilala ang mga nilalang sa mundo na isang makasalanang nilalang,

Mas lalong nagkaroon ng matibay na paniniwala na ang mga nephelim ay mga higante noong ang ilang Jewish scholars ay isinalin ang salitang Hebrew sa salitang Griyego noong intertestamental period.Ang Nephilim na kanilangh nabasa sa Genesis6:4 ay kanilang kinilala bilang mga higante at hindi mga fallen angels.

Nephilim and Others:

Cain and the Nephilim – Biblical Roots of Certain Pagan Myths and ...

Kung tayo naman ay magbabasa ng Tora, makikilala natin ang mga Philistine giants .Ayon sa nakasaad sa Torah, ang mga Anakim o ang mga descendants ni Anak ay napunta sa south of Palestine.Noong panahon ni Abraham, ang mga Anakim ay tinirahan ang mga lugar na kinilala bilang Edom, Moab at ang East Jordan River.Ayon sa paniniwala , ang mga giants na nasa Philistine ay maaring descendants din ng mga Anakim.

Kung minsan ay ikinakabit ang Nephilim sa mga ancient aliens.Ayon sa ilan paniniwala , ang mga ito ay mula sa ibang mundo na pumunta sa Earth upang pag-aralan ,pag-eksperimentuhan at upang obserbahan ang pamumuhay ng mga tao.Idinidikit din ang Nephilim sa pinaniniwalaan na Annunaki ng ancient Mesopotamian.

So, para sa mga hindi nakakakilala sa mitolohiya ng Annunaki, ito ay mula sa Sumerian Mythology na kung saan pinaniniwalaan na ang iba sa kanila ay mabait , at ang iba naman ay masasama.Naniniwala ang mga naunang tao na ang mga Diyos Diyosan na ito ay nagkalat ng lahi sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa mga mortal na babae.

Nephilim Charactereristic:

Battle over the Nephilim | Answers in Genesis

Base sa mga paglalarawan sa mga nilalang na ito, makikita natin na ang mga ito ay nagkaroon ng iba’t ibang mga pagkatao.Isa itong higante, isa itong mukhang normal na tao.Ayon sa ilang paglalarawan sa nilalang na ito, ang mga Nephilim ay maaring mukhang anghel na mayroong kakaibang kulay ng mata at kakaibang kulay ng buhok.Ang mga mata mayroon ang mga nilalang na ito pinaniniwalaan na maaring kulay abo, o hindi naman ay maaring kulay puti.

Ang kanilang Dugo ay pinanininiwalaan na rare, dahil nga mga ito ay anak ng mga anghel so hindi imposible na magkaroon ito ng isang kakaibang dugo.Malaki ang paniniwala na ang mga ito ay parang normal na tao kung saan , natural na kumakain , normal na nabubuhay at kung ano pang mga bagay na ginagawa ng mga tao.

Ang mga ito ay pinaniniwalaan na malalakas at masasabing maikli lamang ang pasensya.Sa tuwing hindi nila nakukuha ang kanilang gusto, ang mga ito ay kakaibang magalit.Kilala ang mga matatandang Nephilim sa kanilang ugali na pagtingin nito na pagiging mataas sa sarili at labis na pagmamahal sa kanyang kapangyarihan.Hindi gusto ng mga nilalang na ito ang mapagbawalan sa kanilang mga ginagawa at ikinikilos.

Ayon sa ilang mga research , maaring ang mga ito ay mabait o hindi naman ay mabuti.Maari itong umasta bilang tagapag-tanggol o hindi naman ay gagawa ng isang masamang bagay.Ang mga ito ay kilalang mahilig gumawa ng mga instruktura na kung gusto nilang malaki at kamangha mangha.Tulad ng ilang mga Diyos , ang paniniwala sa ugali ng Nephilim ay pagala-gala lamang ang mga ito at naghahanap ng sarili nilang tagumpay.

Sila din mismo ang gumagawa ng sarili nilang kulto o kumukuha ng mga taong sasamba mismo sa kanila.Ang mga taobng sasamba sa kanila ay ibibigay ang kahit ano upang ang mga ito ay mapagsilbihan.Ang ilan pang paniniwala patungkol sa nilalang na ito, labis ang kanilang angking talino, magaling makipag laban , maaring makakita ng hinaharap , maari nilang malaman ang nararamdaman ng isang tao , ano ang iniisip nito.

Dahil sa kanilang dugong anghel, ang mga ito ay hindi madaling tumanda at madaling mamatay , ang mga ito ay nagtataglay din ng kakaibang bilis , at mayroong kakayahang manggamot kung nanaisin man nila.

Ngunit dahil nga ang mga ito ay mayroon pa ding dugong tao.Maari pa din itong mamatay , at maaring masaktan sa mga simpleng mahika na gagamitin sa kanila ng kanilang mga kalaban.

Kung hahanapin natin ang mga Nephilims sa panahon ngayon.Dahil sa kanilang pagkakakilanlan na mayroong kakibang dugo, nmaraming naniniwala na ang mga taong may dugong Rh negative ay kanilang mga kalahi.Tandaaan na ang RH negative na dugo ay hindi madaling makuha at delikado para sa mga babae ang magakroon ng ganitong dugo.

Maaring ang kanilang anak ang mapahamak o hindi naman ay sila mismo.

SOURCCES

Sources

  1. https://unnaturalworld.fandom.com/wiki/Nephilim
  2. https://www.crystalinks.com/sumergods.html
  3. https://www.scribd.com/read/264191189/The-Book-of-Enoch#
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch
  5. https://hoshanarabbah.org/blog/2016/10/29/giants-demons-nephilim-and-the-book-of-enoch/
  6. https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/hebrew-bible/who-are-the-nephilim/
  7. https://www.biblestudytools.com/topical-verses/bible-verses-about-nephilim/
  8. https://www.britannica.com/topic/Nephilim
  9. https://www.ancient-origins.net/human-origins-religions-opinion-guest-authors/are-nephilim-really-offspring-sons-god-and-daughters
  10. https://www.crystalinks.com/nephilim.html

OTHER MYTHOS

Report

Back to Top
Share via

Ad Blocker Detected!

Please consider supporting us by whitelisting this website in your adblocker settings.

Refresh

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

Send this to a friend