Engkanto

Reading Time: 12 minutes

Topics

Sa ibang mundo ng mahika na binubuo ng mga kakaibang nilalang , nakilala na natin ang duwende at ang diwata.

Kilalanin naman natin ang isang lalaki na pinaniniwalaang makapang yarihan.

History:

Pinaniniwalaan na ang mga mga engkanto ang kalaban ng mga masasamang nilalang tulad ng isang aswang.Ayon sa pinaniniwalaan ay ang tawag na “Engkanto” mula sa pinagmulang salita na “enchant” o “charmed”.Ang tingin sa kanila ng iba ay masasamang nilalang, ngunit iba ito sa tunay ng pagkakakilala sa kanila.

Dahil ang mga espanyol ay naengganyo at naniniwala sa mga kakaibang kwento ng mga pilipino mula ng sila ay dumating at sakupin ang bansa.Tinawag nila ang mga kakaibang nilalang bilang “enchanted”.

Appearance:

Karamihan sa mga kakaibang nilalang ay mukhang tao ngunit may mga pagkakaiba na kung saan malalaman at mahahalata mo na hindi sila normal na tao lamang.

Tulad ng Diwata , ang Engkanto ay makikita na tao lamang ang itsura.Mayroon itong kakaibang itsura na nakakapang-akit at ang nilalang na ito ay hindi tumatanda ang itsura.Ngunit iba iba din ang pagkaka larawan sa mga ito, ayon sa kwento sila ay mayroong asul na mata , magandang kutis , at mayroong gintong kulay na buhok.Kung sakaling makikita mo ang mga ito sa kagubatan ay aakalain mong normal na tao ito ngunit habang sa pagtagal ng oras, ayon sa kwento mararamdaman mo na hindi ito isang ordinaryong nilalang.

Ang kanilang tahanan ay makikita bilang isang normal na bagay para sa mga ng mga normal na tao.
Tulad ng malaking bato , malaking kweba , malaking puno na kung saan nakakapag tago sila mula sa mga tao.Pinaniniwalaan na ang mga tahanan nila ay mayroong portal na kung saan nagbubukas upang makapunta sa kanilang tunay na mundo.May mga kwento na minsan , sa tuwing nagbubukas ang portal na iyon ay aksidente na ang isang normal na tao ay mapapasama dito.

Dahil sa aksidente na ito , mayroong mga tao na nakapagsasabi na sila ay nakapunta na sa mundo ng mga engkanto.Paano siya nakalabas ? Ayon sa kwento , kailangan niyang hintayin na magbukas muli ang portal at doon lamang siya makakabalik sa mundo ng mga tao.Wala siyang magagawa dahil sa kanyang kalikutan , kailangan niyang mamuhay panandalian sa mundo ng mga ito.

Pinaniniwalaan na ang mga ito ay maaring manatili lamang sa iisang lugar at ang mga taong malapit sa kanilang bahay ay nakukuhanan nila ng enerhiya dahilan upang manghina ang mga ito.Pinaniniwalaan din na mayroong masamang engkanto at mayroong mabuti.

Pinaniniwalaan ng iba na ang mga ito ay mula sa langit, kumbaga sila ay itinapon dahil sila ay masasama o di kaya mayrooong ginawang kalokohan kay sila ay ipinadala dito sa lupa.Dahil sa kanilang itsura na halos perpekto ngunit malalaman mo na kakaiba dahil sa isang bahagi ng kanilang katawan na hindi kasama sa bahagi ng katawan ng isang normal na tao.

Makikita mo ang kanilang tainga na patusok, kung minsan ay mayroong itong katawan ng hayop tulad na lamang ng kabayo.

Characteristic:

Ayon sa paniniwala , ang mga nilalang na ito ay maaaring makagawa ng mga kakaibang bagay at nakakapag dala ng swerte sa kung tao ang kanilang makaka salamuha.Kung mayroon mang itong tao na kina-aayawan ay unti-unti itong manghihina at maaring mabaliw.May paniniwala na mawawala ito ng ilang araw o minsan ay umaabot pa ng buwan.

Dahil na din sa kanilang kakayahan , ang mga pinaniniwalaan na ang mga tao na nakakapunta sa kanilang mundo ay inaalisan nila ng memorya.

Kaya din ng mga engkanto na magbigay ng sakit, mga simpleng sakit hanggang mapunta sa malubhang sakit tulad na lamang ng mga sakit sa balat tulad ng pagtutubig ng balat.May mga pagkakataon din na nanliligaw sila ng mga umaakyat sa bundok , at malala ito ay kinukuha nila( Ang hilig manguha ng tao ng mga diwata at engkanto )

BIRINGAN:

Ayon sa isang kwento sa mga Waray, mayroong silang tinatawag na tahanan ng mga engkanto.Hindi lamang ito maliit na puno kung hindi isang malaking lugar.Tinatawag nila itong “Biringan City” na ang ibig sabihin ay “The Black City”.Matatagpuan ang lugar na ito sa isang Baranggay sa probinsya ng Samar.

Ayon sa kwento , maraming tao sa probinsya na nakakita na sa lugar na ito.Isa itong magandang lugar na sobrang liwanag , makikita ang naglalakihang gusali at mga kakaibang teknolohiya na wala sa normal na mundo.

Ayon sa kwento , lumabas sa sattelite images na gamit ng mga hapones ang isang napaka liwanag na imahe.Ito ay mula sa probinsya ng Samar.Piniwalaan ng mga hapon na ginto at iba pang kayamanan ang kanilang nakita mula sa satellite images.Pinaglaanan nila ito ng pera at dali-dali na pinuntahan ang lugar, ngunit sa hindi inaasahan.Noong sila ay magpunta sa lugar at nagsimulang mahukay at maghanap ng ginto ay wala silang nakitang kahit na ano man lamang.\

““Birilngan han mga nawawara” ayon sa mga Waray na ang ibig sabihin sa salitang tagalog ay “Hanapan ng mga nawawala”.

Ayon sa kwento, ang mga taong naglalakas loob na hanapin ang lugar na ito ay hindi na nakakabalik o di kaya’y nawawala ng ilang lingggo.

Ang mga taong namumuhay sa lugar na sinasabing malapit sa biringan ay natatakot itong pag-usapan.Natatakot sila sa kung anong pwedeng mangyari kung ito man ay kanilang banggitin o pag-usapan man lang.

Kung sakaling hanapin naman daw ang lugar na ito , huwag tatanggap ng kahit anong pagkain s ataong maaring makasalubong sa paglalakbay.Pinaniniwalaan ng mga tao sa lugar na kung makakain ng itim na pagkain ay hindi na makakabalik at maaring mamuhay na kasama ng mga maligno o engkanto.

May mga naniniwala na ang mga taong nakakabalik mula sa lugar na ito ay nasapian ng demonyo.

AGIMAT

Dahil sa paniniwala na mayroong masasamang engkanto , may mga panlaban na ginagamit upang malayo sila sa kapangyarihan ng mga ito.Nariyan ang tinatawag na “Agimat” o “Anting-Anting” na isang bagay o amulet na may orasyon upang maitaboy ang masasamang nilalang tulad ng engkanto, at upang hindi masaktan ng mga ito.

Pinaniniwalaan ng iba na ang mga ito ay mula sa langit, kumbaga sila ay itinapon dahil sila ay masasama o di kaya mayrooong ginawang kalokohan kay sila ay ipinadala dito sa lupa.Dahil sa kanilang itsura na halos perpekto ngunit malalaman mo na kakaiba dahil sa isang bahagi ng kanilang katawan na hindi kasama sa bahagi ng katawan ng isang normal na tao.

Story:

Ayon sa pag-aaral ni Francisco Demetrio sa halos Walumpu’t pitong folk stories na galing relihiyon ng Visaya at Mindanao ptungkol sa mg aengkanto.Napagtanto niyang ang mga engkanto ay binase sa mga early European Friars, o sa mga sinaunang pari sa bansang Europa.

May mga paniniwala na ang ibang engkanto ay nagpapanggap na normal na , namumuhay bilang isang normal na tao at nakakapangasawa ng isang normal na tao.Pinaniniwalaan na ang ialn na may kakayahang makipag usap sa kakaibang nilalang ay may lahing engkanto.( ka ed caluag ? )

Sa isang libro , “Dwarves and other Nature Spirits: Their Importance to Man” na isinulat ni Jaime T. Licauco.Mayroong dalawang klase ng engkanto, una na ang tinatawag na “Engkanto De Dios” o ang mga engkanto na taga pasunod ng Diyos na kung saan tumutulong sa mga tao.Ang pangalawang klase naman ay “Engkanto De Diablo” na halata naman sa pangalan pa lamang ay masama.Pinaniniwalaan na ang engkanto na ito ay nanak ang mgait sa mga tao , minsan ay hindi pa sila nakukuntento at sinasapiaan nila ang mga mahihinang nilalang.

Pinaniniwalaan na ang mga mababait na engkanto ay isang tagapagbantay.Sa mga malalayong probinsya , may mag pinaniniwalaan na bawat nilalang , hayop man ito , lugar ay mayroong tagapagbantay.Halimbawa na lamang ang nilalang na “makaboteng” na kung saan pinaniniwalaang tagapagbantay ng mga usa,oso mula sa mga mangangaso.Ang pangalana netong “Makaboteng” ay mayroong ibig sabihin na “taga-panakot”, dahil sa tinaboy neto ang mga masasamang tao na gustong mangaso ng kanyang binabantayan.

Sa isang paniniwala sa probinsya ng bukidnon , mayroon silang tinawag na “Pamahandi” o ang sampung ispirito na nagbabantay sa mga kalabaw at mga kabayo.Mayroong Pamahandi Puti, Pamahandi lansion, Pamahandi biohon, Pamahandi sigolon, Pamahandi hagsalan, Pamahandi bonau, Pamahandi opos, Pamahandi logdangon, Pamahandi komagasgas at Pamahandi Somagda.Pinaniniwalaan na ang mga ito ay may kanya-kanyang gawain.

Sa mga probinsya sa Visaya , pinaniniwalaan nilang ang mga Babaylan ay humihingi ng tulong mula sa mga engkanto.Ang tinatawag na Daligmata ang isa sa tinatawag ng Babaylan upang tumulong na maibalik ang kaluluwa ng isang naghihirap na tao.Ayon sa mga paniniwala , ang mga masasamang nilalang o elemento ay mahilig manguha ng mga kaluluwa.Sa tulong ng Daligmata , maaring itong maibalik ang nakuhang kaluluwa sa sarili netong katawan.

Ang tribo ng Subanen sa bayan ng Zamboanga , mayroong silang tinatawag na Kokok na kung saan maalam sa mga halamang gamot.Tinawag ng isang Babaylan ang nilalang na ito upang magamot ang sakit na mula sa isang Mangkukulam.Dahil nga ang sakit na mula sa isang Mangkukulam ay pinaniniwalaang hindi magagamot ng isang normal na doktor , ang kokok ang gumagawa ng gamot upang maipainom sa Biktima.

Mula naman sa epiko ng Darangen mula sa Marano , mayroon silang kinikilalang “Tonong”.Pinaniniwalaan na nag ispirito na ito ay tumutulong sa mga tao na nawawala mula sa kanilang paglalakabay.Pinaniniwalaan na ang mga ito ay nagbibigay ng pag-aalalay o pag-gabay mula sa mga mandirigma noong unang panahon.

Isang paniniwala sa Ilocos na myaroon ding nilalang na nagbibigay ng tamang daan sa mga taong nawawala.Ito ang “Palasekan”, pinaniniwalaan na ang nilalang na ito ay pumipito upang makipag usap sa mga manlalakbay.Nagbibigay din sila ng babala kung mayroong padating na sakuna o kung mayroon mang masamang mangyayari na kakaharapin ng isang tao o grupo ng mga manlalakbay.Ayon sa kwento , nakatira ito sa itaas ng puno.

Ayon naman sa mga Waray , pinaniniwalaan nila ang nilalang na tinawag na “Aghoy”.Pinaniniwalaan nilang isa itong maliit n atao na mahilig makipag kaibigan sa mga tao.Inilalarawan ito na myaroong magandang kutis at may dilaw na buhok, ayon sa kwento nagbabalik ito ng mga gamit na nawala ng isang tao.Minsan ay nagbibigay din sila ng isang balot ng ginto sa mga taong gusto nila.

Kung totoo man ang mga nilalang na ito, kung totoo man ang kanilang lugar na tinatawag na Biringan.Hindi alam kung mayroong itong katotohanan o pawang kathang isip lamang na ptuloy na pinaniniwalaan ng mga tao sa bawat probinsya.

Maaring galangin nalang natin ang paniniwala ng ibang tao, para na din sa ating kapakanan.

Sources

Sources

  • https://en.wikipedia.org/wiki/Engkanto
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Biringan_City
  • https://www.youtube.com/watch?v=rPQJJE9CDwU
  • https://www.aswangproject.com/engkantos-dwelling-philippines/
  • https://www.aswangproject.com/engkanto-de-dios-the-good-spirits-of-our-ancestors/

Report

Final Boss

Written by bulalordyt

Approved CommentRequestsReactionsVotedWebsite VisitYoutube BadgeFacebook BadgeAnniversary

What do you think?

10 points

Leave a Reply

Loading…

0

Sino ba ang pinakaunang Illuminated Group?

Salem Witch Trials