Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Sa bayan ng Ehipto, mayroong isang paniniwala na kilala ng mga tao maski sa ibang bansa ay kilala din ito. Ang paniniwala tungkol sa isang hari. Isang hari na minahal ang kanyang nasasakupan dahil sa pagbibigay niya dito ng mga kaalaman. Ngunit dahil lamang sa inggit ng isang tao, ang kanyang buhay ay natapos.

Kilalanin natin ang kinikilalang pinaka magiting na hari ng Egypt. Si Osiris.

History:

Si Osiris o Usir ay kinikilala bilang isa sa pinaka mahalagng Diyos ng mga sinaunang ehipto. Hindi sigurado kung saan ba talaga nagsimula ang kwento at paniniwala patungkol sa Diyos na ito. Ang kilalang paniniwala, ito ay isang local god ng Busiris na makikita sa Lower egypt.

Ito ay kinikilala at binigbigyan ng papuri mula noong Early dynastic period na 3150-2613 BCE hanggang Ptolemaic (taa·luh·mei·uhk) Dynasty 323-30 BCE na siyang pinaka huling dynasty na humawak at namuno sa Egypt bago dumating ang mga Romano. May paniniwala din na si Osiris ay kilala na mula pa noong Predynastic Period ng Egypt taong 6000-3150 BCE. Pinaniniwalaan din ng mga historian at ibang mga scholar na dito nagsimula ang kwento patungkol kay Osiris.

Ayon sa isang scholar na si Geraldin Pinch, malaking pagtatalo para sa mga eksperto kung kailan, saan at kung paano unang sinamba ng mga tao noong unang panahon ang diyos na ito. Ngunit marami ang naniniwala na ito ay isang hari noong predynastic period. Maging ang kanyang pangalan nga daw ay hindi sigurado kung ano ba ang ibig sabihin, kahit na pinaniniwalaan na ito ay nangangahulugang “The Mighty One”.

Ayon sa mga research, ang Osiris ay mula sa Greek form ng panagalang Asir na ang ibig sabihin ay “The Powerful”, ”The one who sees the throne” o hindi naman ay “the one who presides on his throne”. Dahil sa dami ng paniniwala patungkol sa nilalang na ito, mas lalo pang lumaki at nadagdagan ang mga kwento hanggang ang kanyang pangalan ay naikabit na sa isang pharaoh.

Pinaniniwalaan din na noong 5th dynasty 2513-2374 BC na si Osiris ay miyembro ng “Ennead”. Ito ay grupo ng siyam na Egyptian dietes na sinasamaba ng mga taga Heliopolis, hanggang sa lumaganap na din sa iba pang bahagi ng Egypt.

Story:

Ayon sa paniniwala, si Osiris ay kinikilala bilang God of Death at ang pinaka matandang anak ng Earth diety na si Geb at ng sky godesses na si Nut. Ang kanyang kapatid at naging asawa naman na si Isis ay siyang godesses ng Motherhood, magic, fertility, death, healing at rebirth. Ayon sa mga kwento, noong nasa sinapupunan pa lamang ang dalawang bata ay labis na ang pagmamahalan nito sa isa’t isa.

Kinikilala din si Osiris bilang Master of underground world, next world at afterlife. Ayon nga sa paniniwala, naging isang hari muna si Osiris sa Egypt noong siya ay nabubuhay pa. Siya ay nagturo ng agrikultura, gumawa ng batas upang sundin ng mga tao at siya din gumawa ng paraan upang maging sibilisado ang kanyang nasasakupan.

Dahil sa labis na pagmamahal na pinakita ni osiris sa mga tao, ang kanyang nasasakupan ay labis din paggalang sa kanya.

Pero dahil dito, ang kanyang kapatid na lalaki na si Seth ay nagkaroon ng inngit sa kanyang kapatid. Dahil sa labis na inggit ni Seth kay Osiris, ito ay kanyang pinatay. Hindi lamang basta pagpagpatay ngunit hinati-hati ni Seth ang katawan ng kapatid at ikinalat sa buong Ehipto.

Dahil sa pagkamatay ni Osiris, si Seth ang kumuha ng kanyang trono kasama ang kanyang kapatid at asawa na si Nepthys. Dahil sa awa at lungkot na nadarama ni Nepthys para sa kanyang kapatid at asawa ni Osiris na si Isis, gumawa ito ng paraan upang mabuo muli ang katawan ng namatay na hari.

Ipinakuha ni Nepthys ang lahat ng piraso ng katawan ni Osiris kay Isis, gamit ang mahika ni Nepthys, nagawa niyang buuin muli ang katawan ng hari. Dahil na din sa kapangyarihan ni Isis bilang godesses of rebirth, ang kanyang ihip ang nagbigay ng hininga sa katawan na kanilang nabuo at naayos. Noon din ay nabuhay si Osiris at nagkaroon ng pagkakataon upang mabigyan ng anak ang kanyang asawa. Ang kanilang anak na si Horus. Noong si Osiris ay bumaba na sa Underworld, siya na din ang kinilalang bilang tagapangalaga ng mundong ito.

Dahil sa paniniwala ng muling pagkabuhay ni Osiris, dito nagsimulang magkaroon ng ilang kulto sa ehipto. Kinilala ito bilang Cult of Isis, ngunit hindi alam at walang nakakaalam kung ano ba ang ginagawa sa samahan na ito. Dito nagsimula na ding ipagdiwang ang misteryong nangyari kay Osiris at mula noong Twelfth dynasty 1991-1802 BCE. Ito ay naging kilalang festival para sa mga taga Egypt at lahat ng mga tao ay nakikisama sa mga ritwal na ginagawa.

Ilang mga reenactment na din ang ginawa tuwing sasabit ang pagdirawang at pag-alala kay Osiris. Mula sa pagpatay kay Osiris hanggang sa muling pagkabuhay nito ay inaalala ng mga tao sa Ehipto. Noong lumaki ang anak ni Osiris, ito na ang namuno sa Ehipto at itunuloy ang gawain ng kanyang ama.

Ang magbigay ng gabay, karunungan at kabutihan sa mga nasasakupan at sa iba pang mga tao. Si Osiris ay kinilala bilang tagapagtatag ng kingship at natural order mula sa buhay, batas at paniniwala. Dahil sa kanyang mabuting gawain at pamumuno, maraming tao ang sumunod at gumalang sa kanya.

Characteristic:

Inilalarawan si Osiris bilang isang lalaking nakasuot ng mahaba at kulay puting korona. Makikita sa gilid ng kanyang korona ang magkabilang pulang pakpak. Makikita din sa mga larawan kung saan iginuhit si Osiris, ang katawan nito ay nakabalot ng isang tela na parang bang siya ay inilibing bilang mummy.

Pinaniniwalaan na ang kanyang balat ay kulay berde o maari din kulay itim na sumusimbolo sa pagkabuhay muli at fertility na umaagos sa Nile River. Makikita din si Osiris na mayroong hawak na crook o isang kahoy na madalas ginagamit ng mga sheperd at isang flail. Mga bagay na sumusimbolo sa pagiging divine authority ni Osiris. Ayon din sa paniniwala, si Osiris ay kinikilala bilang Mummified King ng Egypt.

Ang mga pharaoh ay ibinabalot ng mabuti sa isang tela at ito ay nasisilbing isang pag-alala kay Osiris. Ang paglalarawan sa itsura ni Osiris, ang naging dahilan ng tradisyon ng pagbabalot ng maayos sa katawan ng mga hari at iba pang mga matataas na tao sa Ehipto.

Ang ilan naman ay inilalarawan si Osiris bilang isang magandang lalaki na nakasuot ng isang magandang kasuotan. Kinikilala si Osiris bilang napaka buting hari,matalino at maunawain.

Ang Cult of Isis ay nakaabot mula sa iba’t ibang bansa tulad na lamang ng Greece at Roma. Dinaig nito ang lahat ng paniniwala patungkol sa mga Pagan God hanggang dumating ang paniniwala ng mga Kristyano sa lugar. Maraming naglalarawan sa kwento ni jesus sa kwento ni Osiris.

Ito ay dumaan sa hirap at pinatay, noon din ay nakalagay sa bibliya na si Jesus ay nabuhay muli. Dito ay sinasamba ito ng mga tao sa paniniwala na sila ay maililigtas sa kabilang buhay. Ayon sa paniniwala, hanggnag sa panahon ngayon ang mga Egytian ay kailangan maniwala na ang kanilang buhay ay mayroong halaga. Ang kamatayan ay hindi ang dulo ngunit mayroon pang naghihitay sa kanila sa kabilang buhay.

Ang paniniwala ng mga ito ay paninwiala ng mga Kristyano na kapag ang tao ay namatay, mayroong isang nilalang na naghihintay sa kanila at doon ay magbibigay ng proteksyon at kalinga sa kanilang kaluluwa.

Ang pagkakaroon ng paniniwala ng mga tao ay isang bagay na nagbibigay ng kasiguraduhan na mayroon pang ibang buhay na naghihintay sa atin sa kabilang mundo. Kapag tayo ay naniwala, sumamba at nanalangin sa may kapal. Ang kaluluwa natin ay mapupunta sa maayos na lugar at hindi dadanas pa ng hirap.

Para sa mga tao,ang inggit at galit ay isang bagay na nagiging dahilan upang magkaroon ng masamang intensyon ang isang tao mula sa kanyang kapwa.Ang bagay na ito ang mag-uudok sa tao upang pumunta s amaling daan.Tandaan na ang inggit ay walang maidudulot na mabuti,para sa iyo at para sa iyong kapwa.

Osiris and Jesus:

Ang paniniwala ng mga Egyptian, si Osiris ang siyang gumawa ng lahat. Mula sa mga kinikilalang diyos ng langit at ng lupa. Kanilang pinaniniwalaan na ito ay bumaba din ng lupa at nagkatawang tao at doon ay pinatay ng kanyang mga kaaway dahil sa magaling na pamumuno.

Si Osiris nga ang siyang kinikilalang “Lord of Lords”, “King of Kings”, “God of Gods”, “Resurrection and the Life”, “Good Shepherd”, “Eternity and Everlastingness”, at siya ding diyos na gumawa sa babae at lalaki na mabuhay muli.

Mayroon nga ding paniniwala na ang kapanganakan ni Osiris ay ipinahayag ng tatlong wise men na siyang tatlong bituin na Mintaka, Anilam at Alnitak na silang nasa Orion’s Belt. Ayon sa mga skeptics, ang pagtuturo na isinasagawa ni Osiris ay katulad na katulad ng kay Jesus maging ang pagkamatay at maging ang muling pagkabuhay nito.

Dahil sa labis na pagkakatulad nito, maraming nagsasabi na ang kwento ni Jesus ay ibinase lamang kay Osiris. Ngunit totoo nga ba ang paratang na ito?

Pinaniniwalaan nga na ang kwento patungkol sa buhay ni Jesus ay matagal nang alam dahil sa mga propesiya. Mula sa mga propesiya na ito, ang siyang naging basehan ng iba pang manunulat na magsulat ng kanilang sariling kwento.

Ito ang siyang pinaniniwalaang dahilan kung bakit may pagkakatulad ang mga paniniwala mula sa iba’t ibang parte ng mundo. Ayon sa Egyptorigins magmula noong lumabas ang librong The Egyptian Book of the Dead mula kay E.A Wallis Budge noong 1895. Doon na din nagsilabasan ang iba’t ibang libro patungkol sa pagkakatulad ni Jesus at ng Egyptian God na si Osiris.

Mula sa mga akusasyon na ang kwento ni Jesus ay mula lamang sa isang masugid na tagasunod nito at doon ay ninakaw ang kwento ng Diyos na si Osiris. Ayon sa Coldcase christianity, halos walang ebeidensya na si Osiris ay nagturo ng katulad ng pagtuturo ni Jesus tulad na lamang ng pinaniniwalaan ng iba. Maging ang muling pagkabuhay nito.

Noon nga ay hinati hati ang katawan ni Osiris at ikinalat sa buong ehipto, ngunit dahil sa kanyang asawa, muli itong nabuo at siyay nabuhay at namalagi at namuno sa underworld. Si Osiris nga ay hindi muling nabuhay ng sarili nya, kinailangan nya ang tulong ng ibang mga diyos ibang iba sa kwento ni jesus at isa pa si osiris ay naging isang Death God na siyang nagbibigay ng hatol sa mga namamatay na tao.

Osiris the phoenix:

Sinisimbolo nga din ni Osiris ang isang Phoenix o isang Bennu na isang malaking imaginary na ibon na parang Heron. Pinaniniwalaan nga na ang isang Bennu ay isang sagradog ibon ng Heliopolis. Ang Bennu nga ay isang salitang mula sa Weben na ang ibig sabihin naman ay Rise o Shine.

Pinaniniwalaan nga na si Osiris ay nagpapakita sa kaanyuan ng isang Bennu at palagi itong makikitang namamahinga sa kinikilalang sagradong puno na isang willow tree.

Ayon sa isang greek historian na si Herodetus, limang daan taon ang aabutin bago mamatay ang isang phoenix . Pinaniniwalaan nga na makalipas ang limang daang taong buhay nito, aakayin ng anak ang kanyang amang phoenix kasama ang itlong ng myrrh. Inilalarawan ito bilang isang agila na nagtataglay ng kulay ginto at pulang pakpak. Pinaniniwalaan na bago pa mamatay ang ama, bubuo ng isang pugad ang anak nito at doon niya hahayaan na mamatay matandang Phoenix .

Mula sa bangkay ng namatay na phoenix , makikita ang isang maliit na uod at sa init ng araw ay magbabago ang anyo nito at magiging isang phoenix . May paniniwala naman na ang isang phoenix ay masusunog at mula sa kanyang abo ay mabubuo ang isang panibago at batang phoenix.

Ang phoenix nga ang siyang sumisimbolo sa namatay at mula sa kanyang katawan ay muli itong mabubuhay katulad na lamang ng nangyari kay Osiris.

 

SOURCCES

Sources

Credits at the end of youtube video:

  • https://youtu.be/uYU9XlPp-Jg

OTHER MYTHOS

Report

Back to Top
Share via

Ad Blocker Detected!

Please consider supporting us by whitelisting this website in your adblocker settings.

Refresh

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

Send this to a friend